Descrierea activelor este pur comercială și nesusceptibilă de a crea obligații în sarcina vânzătorului.

Activele imobile au numere cadastrale: 28/5/2(6241/1/5/2), 2098/1/2, de la 2098/3 până la 2098/26, de la 2098/29 până la 2098/33, de la 2098/35 până la 2098/46, 2098/48, de la 2098/94 până la 2098/99, de la 2098/108 până la 2098/122, de la 2098/137 până la 2098/171, de la 2098/184 până la 2098/186, de la 2098/223 până la 2098/224, de la 2098/250 până la 2098/253, de la 2098/276 până la 2098/282.

Persoanele interesate au posibilitatea de a se informa cu privire la componența activelor din publicația de vânzare ce se găsește pe site-ul www.insolventa.ro, secțiunea Portofoliu – SC Moldomobila SA și prin achiziționarea unui caiet de sarcini.

Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data 13.10.2020, ora 14.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi.

LICITAŢIA VA AVEA LOC LA SEDIUL LICHIDATORULUI JUDICIAR DIN MUN. IAŞI, ALEEA NICOLINA, NR. 82, C.P. 700221, JUD. IAŞI, PE DATA DE 14.10.2020, ORA 14.00 ŞI SE VA DESFĂŞURA ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 85/2006 PRIVIND PROCEDURA INSOLVENŢEI ŞI ALE REGULAMENTULUI DE VÂNZARE APROBAT ÎN CADRUL ADUNĂRII CREDITORILOR DIN DATA DE 26.11.2018 ȘI A STRATEGIEI DE VALORIFICARE APROBATE DE ADUNAREA CREDITORILOR DIN DATA DE 11.09.2020.

Pentru participarea la licitaţie, potenţialii cumpărători trebuie să depună la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iași Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi, până la data de 13.10.2020, ora 14.00, documentele prevăzute în caietul de sarcini și în publicația de vânzare ce poate fi vizualizată pe site-ul www.insolventa.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele:

Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.:
fax: 0232-212.231,  tel. 0232-243.864,  0757-544.544, 0755-132.471.