Axa I – sectorul de apă/apă uzată a atras cea mai mare parte din bani, respectiv 430,3 milioane de lei.
Acest sector beneficiază de cea mai mare parte din fondurile europene alocate POS Mediu (60%).
Investiţiile au în vedere extinderea/modernizarea reţelelor de apă şi canalizare, construirea/modernizarea staţiilor de tratare a apei potabile şi a staţiilor de epurare, precum şi creşterea calităţii serviciilor publice de apă şi canalizare, în condiţiile unor tarife acceptabile pentru populaţie.
Cei mai puțini bani au ajuns la axa 6- asistență tehnică, care are ca scop creșterea capacității de absorbție a fondurilor Uniunii Europene, prin finanțarea activităților de monitorizare, evaluare și control a proiectelor, respectiv acțiuni de publicitate și informare pentru POS Mediu. Beneficiarii proiectelor sunt Autoritatea de Management și Organismele Intermediare.
Bugetul total al POS Mediu este de aproximativ 5,6 miliarde de euro, din care 4,5 miliarde de euro reprezintă finanţare nerambursabilă a Uniunii Europene şi peste 1 miliard de euro reprezintă contribuţia naţională.