Pe primul semestru din acest an, Erste a afișat un profit operațional de 1,645 miliarde euro, în scădere cu 6% față de nivelul din urmă cu un an, de 1,751 miliarde euro.
Venitul operațional s-a diminuat cu 4,2%, de la 3,639 miliarde euro în S1 2012, la 3,488 miliarde euro, în vreme ce cheltuielile operaționale au scăzut ceva mai încet, cu 2,4%, de la 1,887 miliarde euro, la 1,843 miliarde euro.
Venitul net din dobânzi s-a diminuat în primul semestru cu 8,3%, până la 2,43 miliarde euro, de la 2,65 miliarde euro, pe fondul contextului economic în continuare dificil, caracterizat de cerere redusă de credite și dobânzi scăzute.
Datorită majorării venitului din operațiuni cu valori mobiliare, venitul net din taxe și comisioane a crescut de la 865,5 mil. euro în S1 2012 la 895,9 mil. euro, iar venitul net din tranzacționare s-a majorat de la 121,5 mil. euro la 160,5 mil. euro.
Îmbunătățire pe risc
Costurile de risc au înregistrat o evoluție pozitivă, scăzând cu 15,3%, la 831,8 milioane euro (128 puncte de bază în raport cu nivelul mediu al împrumuturilor către clienți), de la 981,8 milioane euro cu un an înainte (146 puncte de bază).
Rata creditelor neperformante s-a majorat la 9,7% la 30 iunie 2013, de la  9,2% la finele lui 2012, pe fondul reducerii portofoliului de credite și al noilor credite neperformante aferente segmentului de proprietăți imobiliare comerciale. Rata de acoperire a creditelor neperformante s-a situat la 61,7% (sfârșitul anului 2012: 62,6%).
Erste spune că impozitul pe profit a beneficiat de pe urma unui efect extraordinar din eliberarea unor pasive fiscale în suma de 127,7 mil. euro, înregistrat în România.
Taxele bancare și pe tranzacții financiare din Austria, Ungaria și Slovacia au avut un impact negativ de 184,6 mil. euro (S1 2012: 114,5 mil. euro).
Poziția "alte venituri operaționale" s-a situat la -397,7 mil. euro față de -68,1 mil. euro în S1 2012, în principal ca urmare a efectelor extraordinare pozitive ca sold înregistrate în primul semestru din 2012, precum și efectelor extraordinare negative (vânzarea subsidiarei din Ucraina, taxa extraordinară și plata în avans a taxei bancare în Ungaria), în suma de 115,4 mil. euro în primul semestru din 2013.
Profitul net dupa plata intereselor minoritare  s-a situat în primul semestru la 301,2 mil. euro, față de nivelul de 453,6 mil. euro raportat în S1 2012 datorită unor efecte extraordinare.
Indicatori de soliditate
Capitalul propriu  a rămas aproape la același nivel, respectiv la 12,8 mld. euro. Capitalul Core Tier 1  se situa la 30 iunie 2013 la 11,9 mld. euro (sfârșitul anului 2012: 11,8 mld. euro). Activele ponderate la risc s-au redus la 100,9 mld. euro (sfârșitul anului 2012: 105,3 mld. euro), în principal pe fondul vânzării subsidiarei din Ucraina și reducerii expunerii.
Capitalul Core Tier 1 (raportat la riscul total; Basel 2.5) s-a situat la 11,8% (sfărșitul anului 2012: 11,2%), respectiv la 10,7% ajustat la efectele majorării de capital și ale rambursarii capitalului participativ.
Totalul activelor însuma 210,2 mld. euro la sfârșitul primului semestru. Reducerea ușoară a acestei poziâii față de sfârșitul anului 2012 a fost determinată în principal de diferențe din reevaluare, dar și de reducerea operațiunilor cu clienții.
Depozitele atrase au rămas în mare parte stabile, la 122,5 mld. euro, în timp ce volumul creditelor și avansurilor către clienți s-a diminuat la 129,8 mld euro pe fondul cererii reduse de credite înregistrată de majoritatea segmentelor de operațiuni.
Rezultat mulțumitor
"Erste Group a înregistrat în primul semestru din 2013 un profit net de 301,2 mil. euro. Este un rezultat mulțumitor având în vedere contextul operațional care a devenit din ce în ce mai dificil pentru băncile care fac exact ceea ce politicienii și autoritatile de reglementare își doresc, respectiv lucrează cu clienți reali pentru atragerea de depozite și acordarea de credite," a declarat Andreas Treichl, CEO al Erste Group Bank AG, cu ocazia prezentarii rezultatelor financiare din primul semestru din 2013.
"Ne bucură faptul ca în urma încheierii cu succes a majorării de capital la începutul lunii iulie, Erste Group va deveni în data de 8 august prima bancă din Austria care va fi rambursat integral capitalul participativ", a adăugat Treichl.