Supus atenției Cabinetului Orban, proiectul pare să fie în asentimentul Executivului, cu câteva amendamente.

Numai partea suportată de buget ar putea fi suprimată

Punctul de vedere al Guvernului este limpede. Pensiile de serviciu au fost instituite prin derogare, pentru a putea cuprinde două componente: partea contributivă pe care o plătește toată lumea către asigurările sociale și partea necontributivă care se adaugă la partea contributivă şi se suportă, pe toată perioada de acordare a pensiei de serviciu, din bugetul de stat. Din acestă perspectivă, partea contributivă nu poate fi atinsă. Ce se poate tăia este numai partea suportată de la bugetul de stat.

Și în cazul amânării pedepsei pentru fapte de corupție trebuie luată aceeași decizie

Guvernul atrage atenția și asupra nevoii lărgirii segmentului vizat de noul proiect de lege. “Considerăm necesară completarea cu prevederi care să atragă excluderea de la beneficiul pensiei de serviciu nu numai pentru intervenţia unei condamnări definitive, ci şi pentru situaţiile în care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei, deoarece şi în acest caz persoana se face vinovată de săvârşirea infracţiunii, diferenţa fiind dată de modalitatea represiunii penale. Corelativ, semnalăm necesitatea extinderii ariei de incidenţă a decăderii, în sensul includerii şi a altor infracţiuni de corupţie, asimilate infracţiunilor de corupţie sau infracţiuni în legătură cu acestea”, se mai scrie în punctul de vedere al Cabinetului Orban.

Un asepect neluat în calcul: cazul militarilor

Guvernul mai indică faptul că proiectul de lege nu abordează  situaţia beneficiarilor de pensii militare de stat care au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni de corupţie, anterior intrării în vigoare a acestui demers legislativ, şi nici metodologia sistării plăţii acestui drept (data de la care încetează plata, cine are obligaţia înştiinţării casei de pensii sectoriale despre existenţa unei asemenea situaţii). Bref, Executivul cere extinderea categoriilor vizate de proiect: ”Adaptat modelului invocat, este necesară includerea şi a altor categorii de infracţiuni, specifice fiecărei categorii de funcţionari care beneficiază de pensie de serviciu (spre exemplu, infracţiunile cuprinse în titlul IV din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, < < Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei > >, infracţiuni săvârşite de militari ori cele la regimul aviaţiei, etc.)”. Executivul consideră că iniţiativa legislativă nu trebuie să vizeze art. 29 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, care reglementează aspecte privind cuantumul pensiei de serviciu, ci art. 71 din acelaşi act normativ, unde sunt enumerate cazurile de încetare a plăţii pensiei”.