Pentru terenurile situate în  intravilan au fost introduse limite minime şi maxime, pe ranguri de localităţi şi zone. Limita minimă a fost determinată prin reducerea cu 20% a actualului nivel, iar limita maximă este dublul actualului nivel, se arată în documentul citat.

Tot la capitolul impozite şi taxe locale, se prevede că impozitul pe clădiri va fi stabilit în funcție de  destinația proprietăţii – rezidenţiale şi nerezidenţiale -, şi nu în funcţie de proprietar, ca în prezent, persoană fizică sau juridică.

Cota impozitului pe clădiri rezidențiale va fi cuprinsă între 0,08%- 0.2% şi pe clădiri nerezidenţiale între 0,2 – 1,3%.

 Pentru clădirile rezidenţiale, în cazul persoanelor fizice baza de calcul va fi valoarea impozabilă a clădirii, determinată tabelar, iar în cazul persoanelor juridice valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare, se arată în expunerea de motive a proiectului Codului Fiscal.

Pentru clădirile nerezidenţiale, baza de calcul atât în cazul persoanelor fizice,cât și în cazul persoanelor juridice va fi valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare. În situația în care la adresa clădirii, o persoană fizică are inregistrată o companie, aceasta va avea regimul fiscal nerezidențial numai în situația când se deduc cheltuielile cu utilitățile.