Bucureșteanul Aurel Radu se ocupă cu acordarea de consultanță pentru proiectele din cadrul  POSDRU (Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane). În noiembrie 2010, a depus documentația ne­ce­sară obținerii de finanțare pentru un program integrat de consiliere și formare profesională în domeniul IT, având ca scop reconversia profesională a șomerilor din zona Ilfov, solicitant fiind un sindicat din telecomunicații.
­„M-am gândit să-i ajutăm pe disponibilizații din zonă să se reorienteze către zona IT, incluzând aici operatorii de call-center sau cei care introduc date în calculator“, spune Aurel Radu. Acesta spune că are în lucru și un al doilea plan, în care aplicantul, o firmă de software, pregătește un centru de resurse pentru design pagini de web, grupul țintă al beneficiarilor fiind tinerii absolvenți de liceu. Valoarea ambelor proiecte este de 500.000 de euro fiecare.
Un proiect similar este în lucru și la firma Tiurenlau Hotel Management, care estimează că 10% din șomerii absolvenți ai cursurilor lor de formare profesională pe competențe informatice vor fi angajați pe piața muncii din aria geografică de referinţă, în baza competenţelor obţinute prin participarea la cursurile de formare din cadrul proiectului. 
Proiectele POSDRU s-au înmulțit mai ales în această perioadă, când economia românească „produce“ zeci de mii de șo­meri care nu reușesc să-și găsească un loc de muncă pe segmentul pe care au activat. Astfel, companiilor li se pun la dis­poziție mecanismele prin care pot aplica pentru obţinerea de fonduri UE destinate recalificării personalului, în func­ție de disponibilitatea joburilor. Deși în cadrul programului nu există o axă care să vizeze direct re­con­versia profesională, accesarea unor astfel de fonduri se poate face în mai multe domenii majore de intervenție. 
Anul trecut, valoarea proiectelor POS DRU selectate a crescut cu 500% față de 2009, în timp ce numărul proiectelor contractate a fost mai mare cu 370%. Tot faţă de 2009, în 2010, valoarea plăţilor vi­rate către beneficiari a urcat cu 700%. Astfel, numărul cererilor de finanţare depuse totali­za 8.265 de proiecte, cu o valoare solicitată (Fondul Social European – FSE și bugetul de stat) de 38 miliarde lei (9,04 miliarde euro). Dintre acestea, au fost selectate, până la data menţionată, 2.434 de proiecte, cu o valoare solicitată (FSE și buget de stat) de 13,92 miliarde lei (echivalentul a 3,23 miliarde de euro). 
Bani realocați: 300 milioane de euro
Banii alocaţi prin intermediul POSDRU sunt disponibili până în 2013, cu precizarea că implementarea proiectelor contractate trebuie finalizată până în 2015. Finanţarea totală, alocată prin POSDRU în perioada 2007-2013, este de circa 4,25 miliarde de euro, din care mai sunt disponibile 309 milioane de euro.
La aceste fonduri se adaugă circa 300 milioane euro, provenite din realocarea către axele prioritare 3 („Creşterea adaptabilităţii lu­cră­torilor şi a întreprinderilor“ – 255,5 milioane euro) şi 5 („Promovarea măsurilor active de ocupare“ – 50 milioane de euro) a sumelor rămase necheltuite de pe axele prioritare 2 si 4.  

Te-ar putea interesa și: