Cele mai importante asociații reprezentantive ale piețelor financiare din România s-au adunat într-un proiect de numit Platforma Financiară, fără statut juridic, menit să faciliteze comunicarea dintre actorii pieței și, mai ales, comunicarea între piețe și autorități.

„Industria financiară din România propune încheierea unui acord cu autoritățile, de tipul „gentlemen’s agreement” privind asigurarea predictibilității legislative pentru următorii 10 ani. Prin intermediul acestuia, se recomandă asigurarea de consultări periodice cu industria financiară, evaluarea riscurilor inițiativelor legislative propuse prin intermediul studiilor de impact și asigurarea unui dialog deschis între Guvern, antreprenori, instituții financiare sub forma unor întâlniri de tip workshop, panel de discuție pentru a evalua impactul potențial al modificărilor legislative.”. transmite un comunicat comun al inițiatorilor.

Semnatarii Acordului de Colaborare sunt Asociația Română a Băncilor, Asociația Administratorilor de Fonduri din România, Asociația Analiștilor Financiar-Bancari din
România, Asociația Brokerilor, Asociația de Plăți Electronice din România, Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România, Asociația Română a Brokerilor de Credite, Asociația Societăților Financiare din România-ALB, Bursa de Valori București, Uniunea Națională a Societăţilor de Asigurare și Reasigurare din România și Uniunea Naţională a Societăţilor de Intermediere și Consultanţă în Asigurări din România.

Acordul de Colaborare are ca obiective conlucrarea în vederea dezvoltării și consolidării sectorului financiar ca parte a unei piețe performante, stabile și eficiente. Astfel,
se dorește îmbunătăţirea mediului de afaceri din România şi perfecţionarea mecanismelor economice din sfera activităților comune, dar și colaborarea între instituții prin facilitarea
dialogului deschis și promovarea unor politici comune. Totodată, Acordul urmărește respectarea legalităţii, eticii profesionale, precum şi a normelor privind concurenţa în
activitatea economică şi în relaţiile dintre părți.

” În practică vom asista la reprezentarea, susținerea intereselor legitime ale membrilor în relaţia cu instituţiile şi autorităţile publice şi cu alte persoane juridice şi fizice, în raport cu
obiectul şi scopul de activitate ale membrilor, precum şi promovarea unei imagini favorabile a membrilor și a domeniilor de interes pe plan naţional şi internaţional. Semnatarii  Acordului urmăresc realizarea unui dialog permanent cu autoritățile și instituțiile statului, precum şi cuorice terţi pe probleme de interes economic general, inclusiv prin formularea de propuneri asupra proiectelor de acte normative specifice și participarea la dezbaterile pe marginea acestora în domeniile de interes.”, mai tramsmite comunicatul.

Prin acest Acord, instituțiile partenere pot organiza programe comune, în baza unor acorduri separate, în domeniile pe care le reprezintă. Acordul a fost încheiat pe o perioadă de
3 ani, cu posibilitatea de prelungire a valabilității cu acordul partenerilor.