Proiectul prevede abrogarea mai multor prevederi din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenire şi sancţionarea corupţiei, pentru a elimina incompatibilitatea dintre calitatea de “comerciant persoană fizică” şi funcţia de parlamentar, membru al Guvernului sau cea de ales local, scrie Mediafax.

Iniţiatorii proiectului de lege susţin că după intrarea în vigoare a Noului Cod civil, s-a constatat că “sintagma comerciant persoană fizică a fost asimiliată în practică cu sintagma persoană fizică autorizată".

"Această asimilare a dus la interpretarea legislaţiei anterioare Codului civil în sensul de a interzice anumite activităţi sau de primire a unor sume de bani, care în conformitate cu prevederile constituţionale şi normelor europene nu ar trebui să fie restrânse. Astfel, persoanelor cărora conform Constituţiei şi legilor în vigoare le este permisă «activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice şi al creaţiei literar-artistice» le este interzisă această activitate dacă ea este realizată în calitate de persoană fizică autorizată", afirmă iniţiatorii în expunerea de motive a proiectului de lege.