Valoarea totală a proiectului este de 852.040 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 584.399,20 lei.
Proiectul se implementează în B-dul Dinicu Golescu nr.38, sector 1, Bucureşti pe o durată de 12 luni.
Obiectivul proiectului consta in implementarea unui sistem ICT de interoperabilitate in vederea eficientizarii activitatilor interne ale Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si institutiilor publice din domeniul sanitar aflate in subordinea, coordonarea sau sub autoritatea sa.
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact: Tache-Gherhes Aurel Sorin
Funcţie: Director– Directia Activitati Patrimoniale si Administrative
Tel. 021/3196222, Fax: 021.3196146, e-mail: [email protected]
Deasemenea, puteţi obţine informaţii referitoare la acest proiect accesând pagina sicif.mt.ro/cursuri

Erată:   

În Comunicatul de Presă din data 14.06.2010 de la adresa sicif.mt.ro, s-a modificat denumirea proiectului "Sistem ICT de interoperabilitate si centralizare a informatiilor financiare pregatite pentru Ministerul Transporturilor si Infrastructurii" în “Sistem ICT de interoperabilitate si centralizare a informatiilor financiare pregatite pentru Ministerul Transporturilor si Infrastructurii de catre Agentia de Sanatate Publica a Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare si cele 15 spitale ale Ministerul Transporturilor si Infrastructurii”.