folosita de companii mai ales in perioadele in care pretul in piata al actiunilor este ridicat si acordarea unui dividend cash ar duce la un randament foarte scazut pentru actionari, sub randamentul depozitelor bancare. Mai mult, companiile au nevoie de bani pentru a-si finanta proiectele de investitii si de dezvoltare, necesare pentru a ramane competitive mai ales dupa momentul integrarii in Uniunea Europeana. La acest mod de rasplatire a actionarilor au apelat pana acum Banca Transilvania, Banca Comerciala Carpatica, SSIF Broker.Banca Transilvania: Consiliul de administratie al bancii va propune actionarilor, in AGA din 11 aprilie, capitalizarea profitului (531 miliarde lei) si a primelor de emisiune (251 miliarde lei), astfel ca actionarii vor primi gratuit 5.862 de actiuni noi la 10.000 gratuite. De asemenea, pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor a mai fost propusa majorarea capitalului social cu 10% (133,5 miliarde de lei), prin aport in numerar. Astfel, daca va fi aprobata, actionarii vor putea subscrie, la pretul de 4.000 lei/actiune, 10 actiuni la 100 detinute. Data de inregistrare a actionarilor care au dreptul sa beneficieze in acest caz de majorarea de capital a fost propusa pentru 29.04.2005.Banca Comerciala Carpatica: Actionarii bancii vor supune spre aprobare in AGA din 23 aprilie majorarea capitalului social cu 117 miliarde de lei, ceea ce reprezinta 12,81%. Actiunile care vor fi emise vor fi distribuite gratuit actionarilor in proportia de 1.281 actiuni noi la 10.000 actiuni detinute.Data de inregistrare a actionarilor care au dreptul sa beneficieze in acest caz de majorarea de capital a fost propusa pentru 23.05.2005.SSIF Broker: Fiecare actionar al societatii Broker, inregistrat in Registrul Actionarilor la data de inregistrare 11 aprilie, va beneficia de 378 de actiuni nou emise cu titlu gratuit la 1.000 actiuni detinute, in urma aprobarii majorarii capitalului social, prin capitalizarea profitului obtinut in 2004, si a primelor de emisiune din majorarile de capital anterioare.Siretul: Consiliul de administratie al societatii a convocat AGA pe 23 aprilie, care are pe ordinea de zi, pe langa aprobarea repartizarii profitului obtinut in 2004, si majorarea capitalului social cu primele de emisiune aferenta majorarii de capital social din anul trecut (28,19 miliarde de lei), dar si cu aport in numerar al actionarilor, in valoare de 40 miliarde lei. Astfel, actionarii vor putea primi 2.159 de actiuni noi pentru 10.000 de actiuni detinute si vor putea subscrie la pretul de 1.600 lei/actiune. Data de inregistrare propusa de Consiliul de administratie este 16 mai.