Comparativ cu anul precedent, profitul s-a îmbunătățit cu 65%, potrivit raportului publicat la Budapesta, care prezintă rezultatele consolidate ajustate în conformitate cu standardele de raportare ale Grupului. Rezultatul nu conține taxa pe active bancare în valoare de 5,4 milioane RON (373 milioane HUF).

De asemenea, banca a raportat o creștere de 17% a profitului operațional de la an la an, în urma avansului cu 22% a veniturilor totale și a creșterii cu 25% a costurilor de exploatare. Acest lucru este în directă corelație cu strategia de dezvoltare a băncii, având în vedere costurile de personal mai mari, determinate de majorarea numărului de angajați cu 18%. 

Activitatea comercială s-a intensificat în mod semnificativ, în linie cu strategia de creștere organică a băncii. Astfel, volumul de credite ipotecare noi a crescut cu 74% de la an la an, în timp ce soldul creditelor de nevoi personale a avansat cu 15%.

Volumul creditelor a crescut

Volumul creditelor performante, ajustat la cursul de schimb, a crescut cu 23% de la an la an, susținut de o cerere solidă pentru creditele ipotecare și pentru segmentul corporate. În 2019, activitatea de retail și segmentul corporate au înregistrat un avans similar, de 19%, de la an la an. Totalul activelor băncii a atins 13,8 miliarde lei în 2019. 

În ceea ce privește calitatea creditelor, volumul creditelor neperformante (DPD90+), ajustat la cursul de schimb valutar, a crescut cu 116 milioane lei (8 miliarde HUF), față de scăderea de 29 milioane lei (2 miliarde HUF) înregistrată în anul 2018. 

Costurile totale de risc s-au redus cu 4% de la an la an, în condițiile în care provizioanele privind creditele au scăzut cu 36%. Nivelul înregistrat de costurile cu alte provizioane a fost afectat negativ în 2019, în urma unei operațiuni din trimestrul trei: compania de Factoring din România, OTP Factoring SRL (care este prezentată ca parte  din activitatea operațională a OTP Bank România), a realizat majorări de capital pentru filialele sale cu capitaluri proprii negative. În consecință, pentru că aceste subsidiare nu făceau parte din aria de consolidare a Grupului, în rezultatele OTP Bank România a fost înregistrată o depreciere. În urma acestei operațiuni, în trimestrul patru al anului trecut, costurile cu alte riscuri au scăzut cu 22% comparativ cu trimestrul precedent. 

Volumul depozitelor a crescut

Apetitul românilor pentru economisire a crescut în 2019, astfel încât volumul depozitelor, ajustat la cursul de schimb, a crescut cu 24% de la an la an (+12% q-o-q), fiind susținut de rezultatele segmentelor de retail și corporate. Indicatorul credite/depozite nete a fost de 122% la finalul anului trecut (-3 pps y-o-y).

În trimestrul patru a fost înregistrată taxa pe activele bancare în valoare de 5,4 milioane lei (373 milioane HUF), care a fost inclusă la categoria ajustări în rezultatele financiare consolidate ale Grupului. Prin urmare, efectul acestei taxe nu apare în rezultatul băncii. 

În conformitate cu reglementările locale, activele băncii au atins nivelul de 13,3 miliarde lei, iar profitul după impozitare a fost de 75 milioane lei (70,5 milioane lei inclusiv taxa pe active). Rata de adecvare a capitalului băncii s-a redus la 19,7%, de la 20,5% în trimestrul anterior datorită creșterii activelor, însă mult peste nivelul minim de 15,7% (inclusiv amortizoarele de capital).