Profitul brut s-a cifrat la 9,78 milioane lei, din care profitul operaţional a fost de 8,05 milioane lei, iar profitul financiar de 1,728 milioane lei.
Veniturile totale au crescut în intervalul analizat de la 102,14 milioane lei la 108,87 milioane lei, iar cheltuielile totale s-au majorat de la 94,18 milioane lei la 100,82 milioane lei.
În prima jumătate a anului în curs, activele totale au urcat la 253,66 milioane lei, de la 240,46 milioane lei la începutul anului, capitalurile proprii au scăzut de la 128,06 milioane lei la 124,63 milioane lei, datoriile totale au avansat de la 112,4 milioane lei la 129,02 milioane lei.
Sursa: Agerpres