Îmbătrânirea profesorilor este una dintre aceste probleme: mai mult de 40% dintre profesorii din învățământul preuniversitar din cinci state membre ale UE (Austria, Republica Cehă, Estonia, Țările de Jos și Suedia) sunt în vârstă de 50 de ani sau mai mult – în Germania și Italia, acest procent este și mai mare, depășind 50%. Inegalitatea dintre femei și bărbați constituie, de asemenea, o problemă: raportul arată că procentul de femei care se înscriu în învățământul superior în UE este de aproximativ de trei ori mai mare decât cel al bărbaților.

"Statele membre recunosc că investițiile în educație sunt o cerință necesară pentru viitorul Europei și prosperitatea pe termen lung. Datele arată în mod clar că, în acest domeniu, beneficiile sunt cu mult superioare costurilor", a declarat Androulla Vassiliou, comisar european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret.

Potrivit raportului, cheltuielile în materie de educație în cele 21 de state membre ale UE se ridică în medie la 9.122 dolari anual pentru fiecare student, începând din școala primară și terminând cu învățământul superior. Această cifră este ușor inferioară mediei din țările OCDE, și anume 9.252 dolari.

Totdată, se aşteaptă ca 84% din tinerii din țările OCDE să absolve ciclul de învățământ secundar superior. În țările UE, acest procent se situează la 86%. În perioada 1995-2010, cea mai mare creștere a ratelor de absolvire a învățământului secundar superior s-a înregistrat în Portugalia (rată anuală de creștere de 4,7%).

Mai mult, rentabilitatea financiară a învățământului superior continuă să crească. Un absolvent european se poate aștepta ca diploma sa să-i aducă câștig net total de 176 000 USD (media din țările OCDE: 162 000 USD) pe parcursul vieții sale profesionale, iar avantajele pe termen lung ale învățământului superior care decurg dintr-o creștere a impozitelor și din alte economii sunt aproape de trei ori mai mari decât costurile publice.
41% dintre studenţii străini, în UE
Europa continuă să fie destinația preferată a studenților care studiază în afara țării lor, iar țările UE găzduiesc 41% din ansamblul studenților străini – originari din UE sau provenind din țări terțe. Studenții străini reprezintă 10% sau mai mult din totalul înscrierilor în învățământul superior din Austria, Luxemburg și Regatul Unit. Ei reprezintă peste 20% din înscrierile în cercetare avansată în Austria, Danemarca, Irlanda, Luxemburg, Suedia și Regatul Unit. În întreaga UE, 76% din studenții străini provin din altă țară a UE.

Raportul "O privire de ansamblu asupra educației" este redactat anual de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și se bazează pe date furnizate de Eurostat și Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO).

Raportul furnizează date referitoare la educație din 34 de țări membre ale OCDE. Acestea includ 21 de state membre ale UE (Austria, Belgia, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Luxemburg, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, Republica Slovacă, Slovenia, Spania, Suedia și Regatul Unit), 4 alte țări europene (Islanda, Norvegia, Elveția și Turcia), și 9 țări neeuropene (Australia, Canada, Chile, Israel, Japonia, Coreea, Mexic, Noua Zeelandă, Statele Unite ale Americii). În plus, sunt prezentate date pentru Brazilia, Federația Rusă, și – în unele cazuri – Argentina, China, India, Indonezia, Arabia Saudită și Africa de Sud.

Cele 6 state membre ale UE care nu sunt membre ale OCDE și, prin urmare, nu sunt incluse în acest raport sunt Bulgaria, Cipru, Letonia, Lituania, Malta și România.