Astfel, documentul citat prevede costuri totale de 3,597 miliarde de lei, din care 2,743 miliarde de lei pentru producătorii de energie electrică şi termică aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei şi 854 milioane de lei pentru cei administraţi de consiliile judeţene şi locale. Necesarul de finanţare va fi asigurat din surse proprii şi din credite interne.

În plus, sunt prevăzute investiţii totale de 427 de milioane de lei pentru reparaţii, necesare pentru iarna 2013-2014. Potrivit Agerpres, iniţiatorii precizează că documentul a fost întocmit atât pe baza evoluţiei consumului realizat în anii anteriori, cât şi al celui realizat după declanşarea crizei economice şi financiare, ţinându-se cont de dimensionarea corespunzătoare şi în acelaşi timp necesară a stocurilor la data de 1 octombrie 2013.

La energia energia electrică, pentru perioada octombrie 2013 – martie 2014, luându-se în considerare prognoza evoluţiei economiei româneşti, precum şi rezultatele înregistrate în intervalul corespunzător iernii 2012 – 2013, s-a prevăzut o creştere a consumului cu o medie de circa 2,4% faţă de realizările perioadei similare a anului trecut. În aceste condiţii, cantităţile de cărbune prevăzute în balanţa de combustibil pot fi considerate suficiente, putându-se lua măsuri suplimentare de protejare a lacurilor, dacă situaţia o va impune, se arată în proiect.

Producţia totală de energie electrică este estimată la 34,4 TWh în viitorul sezon rece. În cazul energiei termice, estimările primite din partea centralelor care furnizează agent termic populaţiei acoperă un consum mediu de energie termică de 20,616 milioane de gigacalorii, mai mare cu 4,23 % decât cel al iernii trecute.

De asemenea, ANRE va asigura cadrul de reglementare necesar pentru încheierea contractelor de procesare a unor combustibili, măsură care poate aduce injecţii de energie în sistem, contracte pentru export şi beneficii financiare
entităţilor economice implicate, mai precizează documentul.

Iniţiatorii proiectului au mai scris că, în vederea realizării unui flux normal de resurse energetice pentru constituirea stocurilor necesare la 1 octombrie şi, în continuare, pe toată perioada de iarnă, se impun măsuri adecvate în ceea ce priveşte contractarea şi transportul combustibililor solizi şi lichizi, potrivit Agerpres.

Societăţile comerciale responsabile din domeniul gazelor naturale trebuie să ia măsurile necesare astfel încât să fie asigurate gazele de producţie internă pentru realizarea coşului la producătorii de energie electrică şi termică.

Totodată, Departamentul pentru Energie va analiza posibilitatea elaborării unei proceduri privind suplimentarea achiziţionării unor cantităţi suplimentare de gaze naturale din import, atunci când situaţia o poate cere (scăderea producţiei interne, temperaturi exterioare foarte scăzute, depresurizări ale Sistemului naţional de transport gaze naturale etc).