Astfel, conform justnews.ro, completul competent urmează să judece recursul care se referă la legea care vizează „Hotărârea consiliului local de aprobare a unui plan urbanistic zonal reprezintă un act administrativ cu caracter individual sau cu caracter normativ?”, cu termen pentru depunerea raportului la data de 8 iunie 2021 şi termen de soluţionare la data de 28 iunie 2021.

În acest context, s-au conturat trei opinii jurisprudențiale. În una dintre ele s-a considerat că hotărârea consiliului local de aprobare a PUZ este act administrativ individual.

Totodată, s-a apreciat că în contextul în care prin PUZ se stabileşte o situaţie juridică precisă în raport cu un număr determinat de subiecţi de drept, respectiv reguli de funcţiune, juridice, economice, specifice pentru o zonă determinată, la cererea şi în favoarea unui destinatar determinat (proprietarul imobilului vizat de PUZ), actul de aprobare emis de autoritatea publică locală este individual.

Opinia mai arată că deşi planurile urbanistice zonale modifică prevederile din Planul urbanistic general, hotărârile de aprobare a acestora nu preiau caracterul de act normativ al Planului urbanistic general (PUG).

O a doua opinie jurisprudențială apreciază că documentul este act administrativ cu caracter normativ , în contextul în care, caracterul de act administrativ normativ este stabilit în mod expres în art. 32 alin. (5) lit. a) şi art. 47 alin. (5) din Legea nr. 350/2001, PUZ fiind un instrument de planificare urbană de reglementare specifică, prin care se coordonează dezvoltarea urbanistică a unor zone determinate şi asigură corelarea programelor de dezvoltare urbană a zonei cu Planul urbanistic general, actul cuprinzând astfel reguli generale de conduită, impersonale.

Cea de a treia opinie pe de altă parte are un  caracter izolat. Mai exact, s-a reţinut că HCL, PUG şi PUZ sunt acte administrative cu caracter normativ în sensul că dispoziţiile lor au putere de lege, dar individuale sub aspectul identificării subiectului căruia i se adresează.

Procurorul general cere Instanței supreme să considere hotărârea de aprobare a unui PUZ drept un act administrativ normativ

Procurorul general Gabriela Scutea, a oferit și ea o serie de declarații în acest sens. Aceasta susține că cea de-a doua orientare jurisprudenţială este în litera şi spiritul legii, în contextul în care PUZ-ul este un instrument de planificare urbană de reglementare specifică, prin care se coordonează dezvoltarea urbanistică a unor zone determinate şi se asigură corelarea programelor de dezvoltare urbană a zonei cu planul urbanistic general, actul cuprinzând astfel reguli generale de conduită, impersonale.

Totodată, ea a mai adăugat faptul că, în opinia Ministerului Public, PUZ-ul nu se raportează la anumite persoane determinate sau determinabile, ci la orice persoană fizică sau juridică ce doreşte să construiască în zona la care planul se referă, având astfel aplicabilitate generală şi repetată, prin acesta fiind stabilite reguli generale ce fixează cadrul în care urmează să aibă loc dezvoltarea urbanistică a zonei respective şi care se aplică tuturor celor care doresc să construiască în zona respectivă, având aplicabilitate într-un număr indefinit de situaţii.