Studiul arată, de asemenea, că noii veniți au contribuit la acoperirea lacunelor de pe piețele locale ale muncii, la creșterea economică în noi sectoare și la compensarea efectelor cauzate de îmbătrânirea populației. Conform studiului, cetățenii mobili sunt adesea supracalificați pentru locurile de muncă pe care le ocupă, pot fi retribuiți cu mai puțini bani și, în același timp, nu beneficiază de acces la locuințe și educație, în aceleași condiții.

Principalele motive pentru care cetățenii UE se deplasează în alte țări ale UE, sunt oportunitățile legate de locul de muncă, fapt confirmat de un nou studiu independent privind impactul dreptului la libera circulație pe teritoriul UE. Studiul se concentrează pe șase orașe europene, alese pe criteriul componenței multinaționale a populației lor: Barcelona, Dublin, Hamburg, Lille, Praga și Torino.

 

Libera circulație este un avantaj pentru Europa, pentru cetățenii și economiile sale. Într­adevăr, în unele orașe pot exista provocări care trebuie să fie abordate. Cu toate acestea, nu ar fi răspunsul potrivit la problematica privind dreptul la liberă circulație. Cred că trebuie să lucrăm împreună, la nivel european, național și local, pentru a transforma provocările în oportunități. Exemplele pe care orașele Barcelona, Dublin, Hamburg, Lille, Praga și Torino le oferă arată că acest lucru este posibil”, a declarat vicepreședintele Viviane Reding, comisarul UE pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie, în cadrul unei conferințe a primarilor privind libera circulație. 

 
 

Afluxul de cetățeni UE în vârstă de muncă, mai tineri, în orașele selectate contribuie la abordarea provocărilor demografice cauzate de îmbătrânirea populației și de diminuarea forței de muncă. Aceștia contribuie, de asemenea, la acoperirea lacunelor de pe piața muncii, prin ocuparea, mai ales, a unor locuri de muncă care presupun calificare scăzută (Torino și Hamburg), favorizând dezvoltarea de noi sectoare (precum TIC în Dublin) sau prin contribuția la crearea de noi proiecte antreprenoriale (ca în Torino și Hamburg).

 
 

Cetățenii mobili sunt de cele mai multe ori supracalificați comparativ cu resortisanții (ocupând locuri de muncă sub nivelul lor de calificare), ceea ce ar putea implica o irosire a competențelor, atenuând beneficiile potențiale ale mobilității în interiorul UE. În unele cazuri s-au identificat diferențe salariale între resortisanți și cetățenii UE mobili (care, cel mai adesea, câștigă mai puțin), deși dovezile sunt destul de restrânse. Mai mult, cetățenii mobili nu beneficiază întotdeauna de aceleași oportunități în ceea ce privește locuințele și incluziunea copiilor în școli, deși sunt încadrați în muncă și plătesc taxe și impozite.

 
     
 

Studiul a fost prezentat cu ocazia unei reuniuni la care au participat peste 100 de primari și reprezentanți ai autorităților locale din întreaga Europă, care s-au întâlnit pentru a discuta provocările și oportunitățile actuale legate de libera circulație a cetățenilor UE în Uniunea Europeană. Scopul conferinței primarilor este de a facilita schimbul de cele mai bune practici între autoritățile locale în ceea ce privește punerea în aplicare a normelor privind libera circulație și abordarea provocărilor legate de incluziunea socială. Reuniunea este una dintre cele cinci acțiuni prezentate de Comisie în vederea consolidării dreptului la liberă circulație în UE, ajutând, în același timp, statele membre să valorifice avantajele care derivă din acest drept.

 

Te-ar putea interesa și: