Fondul de rezervă a fost folosit de toate guvernele ca “un buget paralel”, după cum l-a calificat Curtea de Conturi, şi a finanţat, de-a lungul anilor, tot soiul de cheltuieli fără nicio legătură cu scopul său legal: situaţii neprevăzute şi urgente. Anual, cel puţin un milliard de lei, potrivit statisticilor, este cheltuit prin acest fond prin care guvernul poate satisface diverse cereri ocolind legea bugetului.

În 2014, guvernul a decis ca Ministerul Dezvoltării să distribuie sumele către administraţii. Astfel, după ce executivul alocă banii acestei instituţii, ministrul de resort îi repartizează mai departe, prin ordin, primăriilor. Despre acest subiect, Capital a scris pe larg aici:

Până în august, fondul de rezervă a fost foarte puţin utilizat, excepţie făcând plata unor titluri executorii privind drepturile salariale câştigate de salariaţii bugetari în instanţe.

În septembrie şi în octombrie, după cea de-a doua rectificare a bugetului, prin care fondul de rezervă a fost alimentat cu alte 500 milioane de lei, au fost împărţite primarilor şi bisericilor 100 de milioane de euro. Săptămânal, guvernul a emis hotărâri prin care a direcţionat bani fie Secretariatului General al Guvernului pentru Secretariatul pentru Culte care controlează modul de utilizare, fie Ministerului Dezvoltării care repartizează sumele pe unităţi administrativ-teritoriale prin ordin de ministru. Mecanismul este netransparent pentru că ordinele nu se publică în Monitorul Oficial, beneficiarii finali rămânând necunoscuţi.

Hotărârile de guvern au alocat Ministerului Dezvoltării pentru autorităţile locale: 132,22 mil lei pe 5 noiembrie, 152 mil.lei pe 24 octombrie, 85 mil lei pe 17 octombrie, 25,58 mil lei pe 23 septembrie, 7,18 mil lei pe 29 august, iar Cultelor: 14 mil lei pe 23 octombrie, 6 mil lei pe 20 octombrie, 2 mil lei pe 11 septembrie, 6 mil lei pe 29 august.