Contractul acord cadru pentru servicii de pază la unitățile de învățământ va fi încheiat pentru o perioadă de numai 103 zile iar valoarea estimată, fără TVA, este între 5,53 milioane lei și 11,98 milioane lei, fonduri de la bugetul local. Conform anunțului de licitație, firmele private sunt obligate să asigure paza permanentă (24/24) pentru un 160 de posturi de pază repartizate la obiectivele (locațiile) indicate în caietul de sarcini pentru perioada de referință. „Serviciul prestat este de asigurare a pazei obiectivelor împotriva accesului neautorizat, a vandalismelor, a perturbării activității de învățământ, a accesului în incinte cu substanțe periculoase, a traficului cu substanțe interzise, a furturilor, a distrugerilor și incendiilor. De asemenea, în conformitate cu dispozițiile art. 165 din H.G. nr. 395/2016 autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a prelungi durata contractului de servicii a cărui durată normala de îndeplinire expiră la data de 31 decembrie, cu o perioadă de cel mult 4 luni”, potrivit datelor din anunșul de licitație.  
Primăria Sector 2 organizează licitație deschisă pentru acest contract, principalul criteriu de atribuire este preţul cel mai scăzut. iar termenul limită pentru depunerea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 27 septembrie.