Omniasig VIG încearcă să obţină o poziţie de top pe piaţa medicală şi lansează poliţa de sănătate Omniasana. Omniasana este o asigurare privată de sănătate care oferă asiguraţilor accesul la o reţea medicală naţională extinsă, de peste 600 de clinici din întreaga ţară, fiind posibilă şi agreerea unor parteneri la solicitarea asiguraţilor. Astfel, asiguraţilor nu le sunt impuse restricţii privind aria geografică a furnizorilor de servicii medicale de pe teritoriul României.Posesorii unei poliţe Omniasana pot apela la servicii medicale în spitale private, sau, dacă optează pentru cele publice, primesc o indemnizaţie în caz de spitalizare. 
“Prin încheierea unei poliţe de asigurare de sănătate Omniasana, clienţii au acces la un sistem medical care elimină timpii de aşteptare şi plăţile informale, la specialişti de renume în orice clinică din ţară fără a fi necesară trimitere de la medicul de familie. Omniasig realizează decontarea directă cu furnizorii de servicii medicale parteneri, astfel că asiguraţii nu suportă nici un cost şi nu trebuie să efectueze nici o plată din propriul buzunar”, arată reprezenatnţii societăţii.

Opţiune şi pentru angajatori

Poliţa este o combinaţie echilibrată de servicii medicale acordate în condiţii de ambulator, spitalizare şi servicii stomatologice, care se acordă în cazul îmbolnăvirii sau accidentării asiguratului. Serviciile acordate în ambulator nu sunt limitate de suma asigurată, dar, în funcţie de planul de acoperire agreat de asigurat şi implicit de prima de asigurare plătită, pot fi limitate de numărul de accesari. Serviciile de spitalizare se acordă pentru un număr de maxim 30 de zile pe an. Prima minimă de asigurarea se situează undeva la 220 de euro pe an în cazul perosoanelor fizice şi în limita de deductibilitate de 250 de euro pe an, în cazul companiilor, motiv pentru care poate fi extrem de tractivă pentru angajatori.
Omniasig este una dintre puţinele  societăţi de asigurări generale care are un produs medical complex. Pe piaţa locală, lideri în domeniu sunt societăţi de asigurarări de viaţă cum ar fi Metropolitan Life, Eureko sau Aegon. Dintre societăţile de asigurări generale care s-au dezvoltat puternic şi pe zona de servicii medicale mai sunt de aminitit Asirom, Astra Asigurări şi Generali.