Potrivit iniţiatorului, în present, pe teritoriul litoralului Mării Negre se simte o lipsă acută a infrastructurii pentru desfăşurarea activităţilor pescăreşti. Se poate constata declinul flotei româneşti de pescuit şi o scădere a capturilor din ultima perioadă. Resursa piscicolă atinge cote ridicate şi este nevalorificată eficient din punct de vedere economic.
Astfel, Bursa va concentra oferta de produse pescăreşti care provin din zona de influenţă a oraşului Tulcea, din alte puncte ale Deltei, din pescuitul maritim la Marea Neagră.
În plus, Bursa de peşte electronică de la Tulcea va funcţiona ca centru de primă vânzare a producţiei piscicole capturate în aria Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării. Astfel, asociaţiile de pescari şi pescarii profesionişti din aria Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării vor avea obligaţia de a transporta peştele colectat în pescăria Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării în cele 14 puncte de colectare aparţinând Bursei. De asemenea, şi deţinătorii de amenajări piscicole din aria Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării vor avea posibilitatea comercializării peştelui direct prin Bursa de peşte.
Intermediar pentru echilibrarea pieţei
“Bursa va avea rolul de reducere a cantităţilor de peşte pescuite în mod ilegal şi va duce la eliminarea verigii intermediare reprezentate de speculanţi care la momentul actual sunt poziţionaţi între furnizori şi comercianţi controlând preţul prin ajustarea cantităţii de marfă pe care o disponibilizează către piaţă şi dirijând o mare cantitate a fluxurilor financiare provenind din aceasta activitate în afara fluxurilor financiare fiscalizate”, potrivit iniţiatorului.
Bursa de peşte este prima investiţie de acest tip din ţara noastră în domeniul piscicol, iar înfiinţarea bursei de peşte nu va crea un nou jucător pe piaţa specifică avută în vedere, va asigura în mod transparent menţinerea permanentă a echilibrului dintre cerere şi oferta.
La momentul actual în piaţă există doi mari jucători: furnizorii de produse piscicole şi cumpărătorii acestei categorii de produse, neexistând nici un fel de mecanism pentru gestionarea raţională care să asigure premizele unei dezvoltări durabile din punctul de vedere al resursei piscicole.
Principala funcţiune a Bursei de peşte va fi cea de armonizare şi echilibrare a cererii cu oferta. Investiţia în sine va reprezenta tocmai garantul unei activităţi libere a pieţei.
Timp de realizare – 18 luni
Conducerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură vrea să realizeze burse de peşte, puncte de descărcare şi adăposturi în zona de coastă a Mării Negre şi în Delta Dunării prin accesarea de fonduri din Programul Operaţional pentru Pescuit 2007 – 2013. Astfel, Agenţia, în calitate de beneficiar eligibil, are posibilitatea accesării de finanţare nerambursabilă în vederea înfiinţării unei burse de peşte electronice în care gradul de finanţare este de 100%.
Durata de realizare a investiţiei este de 18 luni, timp în care, pe o suprafaţă de un hectar vor fi construite un corp central (construcţie din beton armat cu o suprafaţă construită de 2.473 mp) şi puncte fixe de colectare (construcţii din beton armat cu o suprafaţă de 370 mp).
România beneficiază, până îin 2013, de peste 307,6 milioane euro prin POP pentru finanţarea investiţiilor în domeniul pescuitului, acvaculturii şi procesării, din care 230,7 milioane euro reprezintă asistenţa UE prin Fondul European pentru Pescuit (FEP), iar diferenţa este asigurată din bugetul naţional.
În Romania, există în jur de 1.500 de pescari autorizaţi în Delta Dunării, 1.000 la Marea Neagră şi aproximativ 800 pe Dunăre.