"Urmează să se facă evaluarea şi să fie anunţat consultantul pentru privatizare, după care vom vedea procedura pe care consultantul o va face, alături de noi, pentru a alege cei mai buni investitori strategici din lume care vor să participe la privatizarea Poştei Române prin creştere de capital. Sperăm ca tot procesul să se încheie până la sfârşitul lunii decembrie", a precizat Dan Nica.

Strategia de privatizare a Poştei Române a fost aprobată de Guvern în 25 iulie 2012. Conform proiectului de HG publicat pe site-ul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, va fi angajat un consultant internaţional specializat pentru privatizarea CNPR, care va fi realizată prin majorarea capitalului social cu cel puţin 20%. Consultantul internaţional special va putea face propuneri de modificare şi completare a strategiei de privatizare.

Cheltuielile legate de plata componentei fixe a onorariului pentru consultantul internaţional şi a componentei variabile a onorariului, aferentă plăţii din valoarea totală a tranzacţiei de care beneficiază Compania Naţională Poşta Română S.A., cheltuielile pentru plata unor firme de avocatură angajate de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, precum şi cele pentru pregătirea şi realizarea privatizării, inclusiv cele legate de publicitate, vor fi suportate de către Poşta Română.

Proiectul prevede că procesul de privatizare se va face prin majorarea capitalului social prin aport de capital privat, în cadrul căreia va fi oferit spre subscriere investitorilor un pachet de acţiuni nou emise, urmare a majorării cu minim 20% a capitalului social existent al Companiei Naţionale Poşta Româna S.A.

Totodată, proiectul de act normativ prevede constituirea unei comisii de acceptanţă a procesului de privatizare, a unei comisii de pregătire, coordonare şi monitorizare a procesului de privatizare şi a secretariatelor tehnice aferente, principalele atribuţii a comisiei de acceptanţă a procesului de privatizare şi componenţa acesteia.

Conform Memorandumului cu Fondul Monetar Internaţional, autorităţile se angajaseră să găsească, până la sfârşitul lunii iunie 2012, un investitor strategic care va prelua 20% din acţiunile CNPR, în urma unei majorări a capitalului social. Termenul iniţial pentru privatizarea Poştei Române, prin majorare de capital social, era sfârşitul lunii martie 2012.
Sursa: Agerpres