În luna iulie 2008, preţurile producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă)  au înregistrat o creştere cu 20,3% faţă de luna corespunzătoare din anul 2007.

Cel mai dinamic sector a fost industria prelucrătoare (+23,2%). Creşteri de preţuri sub nivelul înregistrat pe total se observă la industria extractivă (+16%) şi energie electrică şi termică, gaze şi apă (+5,5%).

Pe marile grupe industriale creşteri semnificative de preţuri se remarcă la produsele industriei bunurilor intermediare (+23,6%) şi industriei energetice (+22,5%). Creşteri de preţuri sub nivelul înregistrat pe total au avut produsele din industria bunurilor de uz curent (+17,1%), industria bunurilor de capital (+13,7%) şi industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+11,6%).

Sursa: INS