Lista cu preţurile maximale va fi publicată pe pagina oficială de internet a AFIR şi va veni în sprijinul tuturor beneficiarilor măsurilor de servicii finanţate prin această Măsură.

"Astfel, pe baza experienţei acumulate în implementarea Axei LEADER în România în perioada 2007-2013 şi în urma unei analize a acesteia la nivelul AFIR, se consideră oportună stabilirea unor plafoane maximale pentru costurile aferente proiectelor de servicii aferente Măsurii 19 LEADER, în cadrul PNDR 2020. Preţurile maximale vor fi utilizate atât de solicitanţii de fonduri europene nerambursabile, în vederea fundamentării bugetelor proiectelor, dar şi de către experţii AFIR pentru a verifica rezonabilitatea preţurilor pe parcursul etapelor de evaluare a cererilor de finanţare depuse dar şi autorizare a plăţilor", se spune în comunicat.

Lista cu preţuri maximale va putea fi utilizată de către beneficiarii proiectelor de servicii finanţate prin Măsura 19 LEADER, respectiv prin Sub-măsurile: 19.1 'Sprijin pregătitor', 19.2 'Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală', 19.3 'Pregătirea şi implementarea activităţilor de cooperare ale Grupului de Acţiune Locală' şi 19.4 'Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare şi animare'.

AGERPRES