"Preţurile de consum, măsurate prin indicele preţurilor de consum şi pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum au fost mai mici cu -0,7%, în luna iunie 2016 comparativ cu luna iunie 2015", arată INS.

În luna iunie 2016, ponderea mărfurilor şi serviciilor care au înregistrat o scădere a preţurilor, comparativ cu iunie 2015, este de 49,8%, cele care au avut creşteri cuprinse în intervalul 0 – 2,5% deţin o pondere de 34,7%. Mărfurile şi serviciile ale căror preţuri au crescut cu mai mult de 2,5% au o pondere de 15,5%.

Rata medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni (iulie 2015 – iunie 2016) faţă de precedentele 12 luni (iulie 2014 – iunie 2015), calculată pe baza IPC, este de -2,0%. Determinată pe baza IAPC, rata medie este de -1,7%.

În iunie 2016, faţă de iunie 2015, preţurile de consum au crescut la grupa mărfurilor alimentare cu 0,03%, dar au scăzut la cele nealimentare cu 1,22%, iar la servicii cu 0,7%. AGERPRES