Universitatea din Bucureşti este prezentă în top 200 pentru următoarele domenii: Social Sciences & Management – Communication & Media Studies, între 150-200; Arts & Humanities – English Language & Literature, între 150-200.

Ediţia 2012 aduce noutăţi în cazul metodologiei utilizate şi la nivelul domeniilor investigate, rankingul QS extinzând anul acesta aria subdomeniilor investigate. În 2011, rankingul QS pe domenii a vizat 5 domenii majore (Inginerie şi tehnologie; ştiinţele vieţii; ştiinţe naturale; arte şi ştiinţe umaniste; ştiinţe sociale) şi 22 subdomenii. Anul acesta, QS a extins aria subdomeniilor la un număr de 29.

Metodologia utilizată de QS presupune aplicarea a trei indicatori principali: Academic Peer Review, Employer Review, Citations per Faculty Member.

Academic Peer Review este un sistem prin care universităţile sunt evaluate de alte instituţii de învăţământ superior, criteriul de apreciere fiind excelenţa în câmpul lor de activitate şi de cunoaştere. De asemenea, alături de evaluarea altor universităţi, alte surse de identificare a nivelului de performanţă academică mai sunt şi World Scientific, companie ce cuprinde multiple publicaţii ştiinţifice, şi Mardev-DM2, companie ce oferă accesul la IBIS (Serviciul Internaţional de Informare a Cărţii). Criteriul performanţei academice contează 40% din punctajul total acordat unei universităţi.

Employer Review constituie un sistem de evaluare a universităţilor din punctul de vedere al angajatorilor. Astfel, QS realizează anual un sondaj global printre angajatorii cu experienţă în recrutarea absolvenţilor universităţilor cărora li s-a cerut să identifice universităţile pe care le consideră ca fiind cele mai bune în pregătirea absolvenţilor pentru piaţa muncii. Acest criteriu contează 10% din punctajul total acordat unei universităţi.

Citations per Faculty Member este un alt criteriu de evaluare a performanţei universitare. Utilizând informaţia exportată de Scopus, această măsură îmbină productivitatea în cercetare şi calitatea acesteia. Acest criteriu contează 20% din punctajul total acordat unei universităţi. Student per Faculty Ratio este un indicator destinat să identifice raportul dintre numărul de cadre didactice şi numărul de studenţi dintr-o universitate. Criteriul contează 20% din punctajul total acordat unei universităţi. Indicatorul International Factors evaluează deschiderea universităţii către mediul internaţional prin numărul programelor de studii în limbi străine şi prin numărul total de studenţi şi de cadre didactice de cetăţenie străină. Acest criteriu contează 10% din punctajul total acordat unei universităţi.