Potrivit anunţului de licitaţie, contractul acord-cadru implică servicii de analiză a studiilor de monitorizare a timpului de circulaţie pentru corespondenţa prioritară internă.

“Contractul nu intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publică, valoarea estimată fără TVA, este de 104.000 lei. Durata contractului este de 12  luni începând de la data atribuirii, persoanele ce detin funcţii de decizie în entitatea contractantă cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire sunt Director General: Elena Petraşcu; Director Economic: Gabriela Izabela Mantu; Şef Department Bugete, Analize Economice: Cornelia Buşcu; Director Juridic si Reglementari: Dragoş Turneanu; Şef Departament Reglementari si Proceduri Operationale: Camelia Bitea; Şef Departament Achiziţii şi Aprovizionare: Robert Lorentz

Se va organiza licitaţie deschisă, criteriul de atribuire fiind preţul cel mai scăzut, nu se va organiza licitaţie electronică, termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 8 noiembrie, iar data limită de evaluare a ofertelor este 4 decembrie.