Agentia Naţională de Integritate (ANI) a constatat că Gheorghe Pogea a fost în incompatibilitate timp de două luni, întrucât a deţinut simultan atât funcţia de ministru al Finanţelor, cât şi calitatea de administrator al unei societăţi comerciale.

Agenţia Naţională de Integritate a constatat că Pogea a fost în incompatibilitate în perioada 22 decembrie 2008 – 26 februarie 2009, informează, vineri, agenţia.

În perioada 2005 – 2006, Pogea a fost ministru de stat, iar în perioada decembrie 2008 – decembrie 2009 a fost ministru al Finanţelor Publice.

Agenţia Naţională de Integritate s-a sesizat din oficiu în acest caz, în urma publicării mai multor articole de presă care semnalau posibila nerespectare de către Gheorghe Pogea, în calitate de ministru, a dispoziţiilor legale referitoare la regimul juridic al incompatibilităţilor.

ANI susţine că fostul ministru a fost înştiinţat în legătură cu cercetările şi cu drepturile sale.

În urma verificărilor efectuate şi a analizării informaţiilor şi documentelor transmise de instituţiile competente, inspectorii de integritate au constata că Pogea este asociat unic al SC GP Management Experts SRL, firmă adminsitrată de soţia sa, Nina Pogea. Activitatea acestei firme a fost suspendată de la 1 noiembrie 2008, pentru o periodă de doi ani.

Pogea a fost administrator al SC Titan Mar SRL

În perioada 24.08.2004 – 07.11.2005 şi în perioada 14.08.2007 – 26.02.2009, Pogea a fost administrator al SC Titan Mar SRL.

ANI arată că fostul ministru a declarat că a realizat în anul 2008, în urma exercitării funcţiei de director general al acestei societăţi venituri în sumă de 186.100 lei.

Conform prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de membru al Guvernului este incompatibilă cu funcţia de administrator în cadrul societăţilor comerciale, arată ANI.

Astfel, în calitate de persoană care exercită o funcţie de demnitate publică, Pogea nu a respectat obligaţiile referitoare la regimul juridic al incompatibilităţilor. Starea de incompatibilitate a sa a intervenit de la 22 decembrie 2008 (Decretul nr.1360/22.12.2008, publicat în Monitorul Oficial nr. 869/22.12.2008), ca urmare a exercitării simultane a funcţiei de ministru al Finanţelor Publice, respectiv a funcţiei de administrator al SC Titan Mar SRL, conchide ANI.

Pogea a fost în incompatibilitate până la 26 februarie 2009, dată la care s-a retras din funcţia de administrator al SC Titan Mar SRL.

„Potrivit prevederilor art. 49, alin. 3 din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, fapta persoanei cu privire la care s-a constatat starea de incompatibilitate constituie temei pentru eliberarea din funcţie sau, după caz, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementărilor aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective”, precizează ANI.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 49, alin 4 din acelaşi act normativ, dacă persoana cercetată nu mai ocupă o funcţie sau o demnitate publică, la data rămânerii definitive a actului de constatare, aceasta este decăzută din dreptul de a mai ocupa o funcţie sau o demnitate publică dintre cele prevăzute de lege, cu excepţia celor elective, pe o perioadă de 3 ani de la data rămânerii definitive a actului de constatare.

În termen de 15 zile de la data comunicării actului de constatare a conflictului de interese sau a stării de incompatibilitate, persoana verificată poate face contestaţie.

SURSA: Mediafax