Potrivit unui anunţ publicat pe SEAP, oficialii CNAIR au început procedurile de atribuire a licitaţiei pentru proiectare, asistenţă tehnică şi execuţie, „Podul rutier peste Olt la Slatina, pe DN 65 Km 48+570″. Valoarea estimată, fără TVA, este de 26,35 milioane lei, fără TVA, durata contractului fiind de 75  luni începând de la data atribuirii contractului, 3 luni perioada de proiectare care include, pe lângă proiectul tehnic de excecuţie, atât elaborarea şi finalizarea documentaţiei pentru obţinerea HG expropriere cât şi proiectul pentru autorizaţia de construire, 12 luni perioada de execuţie şi 60 de luni perioada de garanţie.

Contractul este finanţat cu bani de la buget, pe motiv că, „lucrările de reabilitare a podului nu reprezintă intervenţii majore la scară naţională şi de aceea nu  a fost  necesară includerea sa în Master Planul General de Transport”, conform notei de fundamentare a hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 626/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Podul rutier peste Olt la Slatina, pe DN 65 km 48+570”, judeţul Olt.
Se va organiza licitaţie deschisă, criteriul de atribuire fiind cel mai bun raport calitate-preţ, Nu se va organiza licitaţie electronică, termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 4 decembrie, iar data limită de evaluare a ofertelor este 03 ianuarie 2018.