”Ministerul Fondurilor Europene – Direcţia Generală Programe Capital Uman anunţă amânarea deschiderii sistemului informatic MySMIS2014 pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 2'- Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360°) în comunităţile marginalizate rome şi nr. 3/2015 – Sprijin pregătitor pentru animarea comunităţii din cadrul oraşelor cu populaţie peste 20.000 de locuitori, Etapa I – Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) şi pentru înfiinţare GAL nou/ adaptare GAL deja înfiinţat la cerinţele DLRC pentru perioada de programare 2014-2020, aferente Programului Operaţional Capital Uman (POCU)”, notează MFE.

Potrivit sursei citate, decizia vine ca urmare a identificării unor elemente care necesită îmbunătăţiri şi simplificare în operaţionalizarea sistemului informatic MySMIS2014, elemente sesizate în urma testării finale a acestuia. Ministerul Fondurilor Europene precizează că va informa, în cel mai scurt timp, potenţialii beneficiari ai acestor cereri de proiecte cu privire la calendarul revizuit al perioadei de depunere a cererilor de finanţare aferente.