Acesta este de părere că sancțiunea dispusă de instanță trebuie să fie executată de cel care a greșit și că orice neexecutare cu rea voință creează instabilitate juridică.

„Când o persoană săvârșește o contravenție, societatea suferă un prejudiciu care diferă în funcție de gradul de periculozitate al faptei comise. Sancțiunea dispusă de instanță trebuie să fie executată de cel care a greșit.

Orice neexecutare cu rea voință creează instabilitate juridică pentru că nu se respectă hotărârile instanței și, totodată, dovedește că nu se poate vorbi în acel caz nici despre remușcări în urma comiterii faptei, nici despre reabilitarea contravenientului.

Acest lucru se întâmplă uneori din cauză că primăria, poliția și alte instituții care au obligația să verifice executarea sancțiunii prestării activității în folosul comunității nu-și fac treaba”, a explicat deputatul liberal Matei Dobrovie, inițiatorul propunerii legislative.

Care sunt principalele modificări legislative

Potrivit comunicatului de presă din partea liberalilor, principalele schimbări legislative sunt:

  • introducerea unei sancțiuni cu amendă pentru nespectarea de către primar a obligației sale de a asigura evidența sancţiunilor aplicate contravenienților şi a executării sancţiunilor, precum și constatarea acestei fapte ca fiind contravenție;
  • obligarea primarului, a unităţii de poliţie sau a conducerii unităţii la care contravenientul avea obligaţia să presteze activitatea în folosul comunităţii, de a sesiza instanța în caz de neprezentare cu reavoință a contravenientului care încearcă astfel să se sustragă de la executarea sancțiunii;
  • introducerea unei sancțiuni cu amendă pentru nesesizarea instanței de către primar, unitate de poliţie sau conducerea unităţii la care contravenientul avea obligaţia să se prezinte şi, cu reavoință, nu a făcut acest lucru, precum și constatarea acestei fapte ca fiind contravenție;
  • modul de aplicare a sancțiunii cu amendă în cazul în care instanța dispune înlocuirea prestării unei activități în folosul comunităţii cu sancţiunea amenzii. Aceasta se va face fără a depăși maximul general al amenzii, însă se va ține cont și de reaua voință a contravenientului care s-a sustras de la prestarea activității în folosul comunității;
  • introducerea unui termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la neprezentarea cu reavoință a contravenientului, timp în care trebuie să se facă sesizarea instanței de către primar, unitatea de poliție sau conducerea unității la care contravenientul avea obligația să se prezinte;
  • mărirea termenului de prescripție al contravenției de la 2 la 3 ani, calculat de la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești prin care s-a aplicat sancțiunea.

În concluzie, deputatul PNL Matei Dobrovie a spus că orice hotărâre a instanței trebuie pusă în executare cu celeritate, iar instituțiile care au obligația să verifice executarea sancțiunilor dispuse de instanță trebuie să o și îndeplinească.

Mai mult decât atât, ”contravenienții de rea credință care nu respectă sancțiunea prestării unei activități neremunerate în folosul comunității, deși instanța a hotărât acest lucru, nu trebuie să mai aibă posibilitatea în practică de a rămâne nepedepsiți pentru fapta săvârșită. Prin urmare, se impune o soluție legislativă”, a concluzionat deputatul PNL Matei Dobrovie.