Banii pentru dividendele Translectrica se transferă direct în cont. Plata se va efectua către acţionarii înregistraţi la data de 7 iunie 2024 în Registrul Acţionarilor TEL.

Conform informațiilor oferite de Bursa de Valori București (BVB), plata se va efectua prin intermediul Depozitarului Central SA (DC) şi BRD.

BVB a informat că banii intră direct în cont

Potrivit BVB, impozitul va fi reţinut, declarat şi plătit la bugetul statului de către TEL. Măsura se aplică în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Acţionarii vor încasa dividendele la valoarea netă. Cota standard de impozitare este de 8%.

„Impozitul va fi reţinut, declarat şi plătit la bugetul statului de către TEL în conformitate cu prevederile legale în vigoare, iar acţionarii vor încasa dividendele la valoarea netă.

otrivit legislaţiei incidente în vigoare, cota standard de impozitare este de 8%”, este scris în raportul BVB.

Obligaţia de plată a dividendelor nete cuvenite acţionarilor Transelectrica din rezultatul reportat existent în sold la 31 decembrie 2023 este supusă prevederilor generale în materia prescripţiei.

Urmează să fie prescrisă începând cu data de 28 iunie 2027, respectiv în termen de trei ani de la 27 iunie 2024, data începerii plăţii.

Transelectrica
SURSA FOTO: Facebook, Transelectrica

Plata dividendelor se va efectua prin intermediul Depozitarului Central

Plata dividendelor se va efectua prin intermediul Depozitarului Central (DC), în următorul fel:

  • pentru acţionarii ale căror interese sunt reprezentate de participanţii (bănci, custode sau brokeri) la Sistemul de compensare-decontare şi registru al Depozitarului Central – direct în conturile deschise la Participanţi;
  • pentru acţionarii care acţionează în nume propriu – prin BRD, agent de plată desemnat de companie, care are încheiat un contract cu Transelectrica şi Depozitarul Central.

Pentru acţionarii care figurează în evidenţele Depozitarului Central în secţiunea I a Registrului, respectiv persoane fizice/juridice/alte entităţi nereprezentaţi de participant, titulari de conturi curente deschise la BRD, care nu au optat anterior datei plăţii pentru plata dividendelor într-un alt cont comunicat Depozitarului Central/TEL, dividendele vor fi plătite automat în data plăţii prin virament bancar în conturile curente deschise la BRD, dacă datele de identificare sunt actualizate şi coincid la ambele entităţi, BRD şi DC.

Transelectrica deţine poziţia de monopol natural pe piaţă românească de energie electrică

Sursa menționată amintește că Transelectrica joacă un rol activ. Este parte a strategiei de siguranţă naţională prin asigurarea infrastructurii necesare funcţionarii şi dezvoltării pieţei de energie electrică din România.

De asemenea, asigură siguranţa în funcţionare a Sistemului Electroenergetic Naţional (SEN). Asigură şi îmbunătăţirea permanentă a performanţei tehnologice şi adecvantei Reţelei Electrice de Transport (RET).

CNTEE Transelectrica deţine poziţia de monopol natural pe piaţă românească de energie electrică. Este prima companie cu capital majoritar de stat listată la BVB în cadrul programului „O piaţă puternică-Dezvoltarea pieţei de capital”.