‘Întâlnirea EPSCO, de la Luxemburg, a avut o agendă foarte încărcată, cu şase puncte pe ordinea de zi – de la propunerea de directivă referitoare la detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii şi până la evaluarea impactului Fondului European de Ajustare la Globalizare (FEAG). Un subiect foarte important a fost cel legat de ocuparea tinerilor. S-a adoptat o declaraţie privind Alianţa europeană pentru ucenici şi o notă a preşedintelui cu iniţiativele curente (…). În ceea ce ne priveşte, am prezentat măsurile legislative luate de România în legătură cu ucenicia şi cu stagiul de perfecţionare pentru tinerii absolvenţi cu studii superioare, precum şi cele două proiecte-pilot pe care le construim cu fonduri europene, referitoare la Garanţia pentru tineri. De asemenea, am spus că vom fi gata în decembrie cu planul de ocupare a tinerilor’, a declarat ministrul Muncii.

Mariana Câmpeanu a subliniat că, pentru România, ‘Garanţia pentru tineri’ adoptată la nivel european constituie ‘un angajament şi o obligaţie’ de a face tot posibilul pentru ca tinerilor absolvenţi să li se ofere o formă de ocupare în primele patru luni de la finalizarea studiilor: un loc de muncă, acces la educaţie, programe de formare sau reconversie.

În legătură cu propunerea de directivă referitoare la detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii, miniştrii ocupării prezenţi la reuniunea EPSCO nu au ajuns la un consens, astfel că discuţiile vor fi reluate în decembrie.

‘Dezbaterile privind propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind executarea Directivei 96/71/CE referitoare la detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii au fost foarte ample, dar nu au fost finalizate într-o poziţie comună, astfel că vor fi reluate în decembrie (…). Poziţia României a fost flexibilă, dar a susţinut că trebuie să existe o solidaritate a contractorului principal şi a subcontractorului (în faţa legilor naţionale – n.r.)’, a spus ministrul Muncii.

Evaluarea Semestrului european 2013 privind ocuparea forţei de muncă şi politicile sociale a evidenţiat faptul că toate statele doresc ca ‘măsurile economice să fie însoţite de o evaluare a impactului social pe care-l pot avea, în vederea unei armonizări’.

Marţi, ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu, a participat la reuniunea Consiliului European pentru Ocupare, Politică Socială, Sănătate şi Afacerile Consumatorului (EPSCO), de la Luxemburg.

La începutul reuniunii, miniştrii prezenţi au dezbătut propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind executarea Directivei 96/71/CE referitoare la detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii, în încercarea de a găsi o abordare generală. Dezbaterea fost urmată de un schimb de opinii privind implementarea iniţiativelor pentru ocuparea tinerilor, atât la nivel naţional, cât şi la nivelul Uniunii Europene. De asemenea, s-a procedat la o evaluare a Semestrului european 2013 privind ocuparea forţei de muncă şi politicile sociale, aprobarea contribuţiilor Comitetului pentru Ocupare şi ale Comitetului pentru Protecţie Socială şi înaintarea propunerilor de îmbunătăţire a procesului pentru anul 2014.

La finalul întâlnirii, oficialii europeni au adoptat concluziile Consiliului cu privire la raportul ‘A generat Fondul European de Ajustare la Globalizare o valoare adăugată din partea Uniunii Europene pentru reintegrarea lucrătorilor disponibilizaţi?’ al Curţii Europene de Conturi. AGERPRES