La finalul lunii februarie 2020, Comisia Europeană a anunţat că CFR Marfă trebuie să returneze ajutorul de stat declarat incompatibil în valoare de aproape 570 milioane de euro. Conform legislației în vigoare, după publicarea Deciziei Comisiei în Registrul ajutoarelor de stat de pe site-ul Comisiei Europene-Concurență-Ajutor de Stat, urmează o perioadă, care depinde de autoritățile statului Român, în care aceasta devine titlul executoriu. Până în prezent, la aproape o lună de la acest anunţ, acest titlu executoriu încă nu există.

Planul de redresare pentru CFR Marfă

Încă din luna martie compania CITR, administrator concordatar provizoriu şi coordonator al restructurării CFR Marfă a depus la dosarul concordanţei preventive oferta faţă de creditori. Conform CITR, oferta de concordat pentru care s-a solicitat omologarea nu cuprinde plata ajutorului de stat, însă iminența plății a fost luată în calcul încă de la începutul elaborării strategiei de restructurare. Între timp, Planul de redresare pentru CFR Marfă prin concordat preventiv a fost omologat joi, 12 martie 2020, de judecătorul sindic, după aprobarea acestuia de către creditorii care deţin peste 75% din totalul creanțelor, conform prevederilor legale.

Principalii creditori ai Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă CFR Marfă sunt statul român, pentru ajutorul primit la momentul încercării eşuate de privatizare de acum șapte ani, pentru suma de 568 milioane de euro, si CFR SA, cu o creanță asupra CFR Marfă de aproximativ un miliard RON.

CFR SA deține, deci, peste 75% din totalul datoriilor CFR Marfă, dacă nu luăm în calcul şi datoria către statul român, pentru care nu există deocamdată titlul executoriu.

In sensul celor arătate, Organizatia Patronală a Societăţilor Feroviare Private din România, care este formată din 15 operatori de transport feroviar, reprezentând aproape 70% din cota de piață la nivelul activității de transport de marfă din România, speră că CFR SA își va recupera banii și îi va folosi integral pentru lucrări de reparații a infrastructurii feroviare.

Membrii organizaţiei consideră că o eventuală stingere a datoriilor prin transferul de active CFR Marfă, majoritatea fiind la acest moment în stare avansată de deteriorare, supraevaluate, fără o situaţie juridică clară (e.g. clădiri și terenuri neintabulate) si care nu au nicio legătură cu principalul obiect de activitate al Companiei Naționale CFR SA, nu reprezintă decât o altă formă mascată de ajutor de stat. Mai mult, această soluție nu va ajuta cu nimic procesul de îmbunătățire a infrastructurii feroviare şi va aduce, în continuare, grave prejudicii tuturor operatorilor de transport feroviar din ţara noastră.