'Problemele sunt pe parte de ajutor de stat. Există o plângere depusă de către Aeroportul Cluj la Comisia Europeană, iar Comisia Europeană analizează acest caz şi solicită informaţii Aeroportului Târgu Mureş – ele sunt transmise prin intermediul Consiliului Concurenţei. Şi în paralel există o notificare la Comisia Europeană pe Aeroportul Târgu Mureş, pe partea de serviciu de interes economic general. Există două proceduri în faţa Comisiei Europene, o notificare care poate fi exceptat ca serviciu de interes economic general şi, totodată, o plângere din partea unui alt aeroport, împotriva Aeroportului Târgu Mureş', a precizat Daniela Bădilă.

Ea a precizat că declanşarea unei investigaţii nu înseamnă că în cauză se vorbeşte automat de acordarea unui ajutor de stat incompatibil, ci este vorba despre o investigaţie.

În anul 2013, printr-o decizie irevocabilă a Curţii de Apel Piteşti a fost respinsă reclamaţia Consiliului Judeţean Cluj referitoare la suportarea din bugetul CJ Mureş a prelucrării zborurilor cu aeronave scutite de la plata tarifelor aeroportuare de pe Aeroportul 'Transilvania' din Târgu Mureş şi ca urmare a deciziei, activităţile respective au fost fi în continuare finanţate.

'Prin această decizie s-a respins ca irevocabilă cererea de suspendare a executării HCJ Mureş nr. 83/2012 şi are ca efect pe lângă confirmarea legalităţii taxelor aeroportuare aprobate de către Consiliul Judeţean Mureş şi posibilitatea funcţionării în condiţii adecvate a activităţii Regiei Autonome 'Aeroportul Transilvania' Târgu Mureş. Iniţial, cauza privind suspendarea executării HCJM nr. 83/2012 privind aprobarea unor măsuri de operare pe R.A. 'Aeroportul Transilvania' Târgu Mureş (taxe aeroportuare), a fost înregistrată la Tribunalul Cluj', a precizat un comunicat de presă al CJ Mureş, dat publicităţii în luna august 2013.

CJ Mureş a arătat că iniţial cauza privind suspendarea executării HCJM nr. 83/2012 privind aprobarea unor măsuri de operare pe R.A. 'Aeroportul Transilvania' Târgu Mureş (suportarea unor taxe aeroportuare), a fost înregistrată la Tribunalul Cluj, după care a fost strămutată la Tribunalul Vâlcea. AGERPRES