Compania CFR SA are pretenții financiare mari de la agenții economici, în schimb le oferă servicii de slabă calitate.  Anul trecut, tariful de utilizare a infrastructurii (TUI) feroviare publice pentru operatorii de transport public de marfă sau de călători a avut o valoare medie statistică de 14,00 lei/tren/km pentru traficul de marfă, față de 14,33 lei în 2014, și 9,46 lei/tren/km pentru traficul de călători (9,39 lei în 2014). Diferenta apare din modificarea valorii TVA, fără a se lua în calcul situația reală a secțiilor de circulație (viteză și capacitate de circulație). O aplicare corectă a prevederilor legale ar duce la declasificarea multor secții de cale ferată, ceea ce ar conduce la o ușoară reducere a TUI.

Pe lângă tariful de utilizare a infrastructurii (TUI) feroviare publice, CFR SA impune 20 de taxe operatorilor privați. Dacă o parte din aceste taxe sunt indispensabile, pe lista tarifelor pentru activități conexe, CFR SA a adăugat taxe aberante. Astfel, operatorii economici care utilizează calea ferată, pe lângă tariful de utilizare a infrastructurii (TUI), plătesc taxă de depozitare pe terenurile CFR SA de aproape 200 euro/lună pentru o tonă, tarif pentru manevră, taxă pentru acces pe calea ferată.

„Se tarifează inclusiv sensul existenței trenurilor de călători!“

Potrivit oficialului Comitetului Di­rec­tor a Organizaţiei Patro­nale a So­cie­tăţilor Fe­roviare Private din România, CFR SA nu pune la dispoziția operatorilor economici spații de depozitare decente. „Agenții privați sunt obligați să plătească taxă de depozitare pe terenurile CFR SA. Mai exact, tariful de depozitare pe terenurile CFR SA este de aproximativ 187 euro/lună pentru o tonă. Vorbim despre terenurile aflate lângă infrastructura feroviară nu de spații de depozitare acoperite“, ne-a explicat Valentin Dorobanțu. În depozitele din apropierea Capitalei, firmele private plătesc aproximativ 10 euro/mp/lună pentru contracte pe o perioadă mai lungă.

Un tarif absurd impus de CFR SA este cel pentru opririle trenurilor de călători în stație. „Nu mai este nimic de comentat,  CFR SA taxează trenurile pentru opririle comerciale în stații și halte de mișcare. Cum să taxezi trenurile care opresc pentru călători? Se tarifează inclusiv sensul existenței trenurilor de călători!

Toate aceste tarife sunt încasate de CFR SA pe lângă tariful de utilizare a infrastructurii (TUI) feroviare publice. Operatorii privați sunt taxați pentru că manevrează vagoanele și lomotivele pe calea ferată. Nimeni nu manevrează de plăcere, este un tarif abuziv. Există tarif pentru pentru accesul convoaielor de manevră pe infrastructura feroviară. Cum poți să circuli pe calea ferată dacă nu ai acces? Este exact cum ai tarifa accesul pe autostradă, deși ai plătit taxa de autostradă. CFR SA a impus tarif de staționare pe liniile de cale ferată a materialului rulant care nu aparține CFR SA. Unde să staționezi cu materialul rulant? Doar nu îl iei acasă, acest tarif se aplică discriminatoriu stat/ privat“, a precizat preşedintele OPSFPR, Valentin Dorobanţu.

Nu există ordin de ministru prin care se stabilesc regulile de tarifare

În conformitate cu OG89/2003, stabilirea şi perceperea tarifelor de utilizare a infrastructurii feroviare se face prin contractul de activitate al CFR SA, încheiat cu Ministerul Transporturilor, conform prevederilor din ordonanţa nr. 12/ 1998. Am cerut conducerii Ministerului Transporturilor și companiei CFR SA să ne precizeze care este ordinul de ministru al Transporturilor prin care se stabilesc regulile de tarifare specifice prin care se aplică taxele de staționare, manevră, acces convoaie. Oficialii MT și CFR SA au refuzat să ne pună la dispoziție acest document, în schimb ne-au răspuns că, „atât cadrul general de tarifare a infrastructurii feroviare cât şi regulile de tarifare specifice sunt stabilite în Contractele de activitate pe perioada 2016-2020 ale Companiei Naţionale de Căi Ferate «CFR»-S.A., aprobate prin Hotărârea de Guvern nr.232/2016“.

Mai exact, toate problemele tarifare sunt generate de lipsa unui ordin de ministru care să stabilească strict regulilor de tarifare specifice , așa cum se impune prin OG 89/2003. Astfel, acest Ordin nu există, iar faptul că tarifele de staționare, manevră, acces convoaie se stabilesc prin dispoziția directorului general al CFR SA se permite ca CFR SA să-și exprime poziția de monopol natural pe piața de transport feroviar marfă/călători.

„Valoarea tarifelor a fost stabilită pe baza costurilor generate de întreţinere“

Dacă tot percep 20 de taxe pe lângă tariful de utilizare a infrastructurii, am solicitat conducerii MT și CFR SA să ne explice și care sunt costurile care au dus la stabilirea valorii unitare a tarifelor de staţionare, manevră şi acces convoaie. „Aşa cum este reglementat în actele normative menţionate mai sus, nivelul tarifelor conexe din care fac parte şi cele de staţionare, manevră şi acces convoi, se stabilesc de către CNCF «CFR»-S.A, conform prevederilor H.G. nr.581/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Căi Ferate «CFR»-S.A prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, cu modificările şi completările ulterioare. Valoarea acestor tarife a fost stabilită pe baza costurilor CN CF CFR SA generate de activităţile de întreţinere, reparaţie şi gestionare a elementelor specifice prestaţiei respective“, potrivit răspunsului oferit de oficialii CFR SA.

De asemenea, conform prevederilor legale din aceeași OG 89/2003,  Ministerul Transporturilor poate solicita administratorului infrastructurii să furnizeze orice informaţii necesare cu privire la tarifele practicate. În această privinţă administratorul infrastructurii trebuie să fie în măsură să dovedească faptul că tarifele sunt în conformitate cu metoda de repartizare a costurilor, cu reglementarea şi, dacă este cazul, cu baremurile stabilite în documentul de referinţă al reţelei. Lipsa de implicare a autorității în domeniu a dus la apariția tuturor aceste tarife auxiliare cel puțin de neînțeles.

Totodată, specialiștii din sistemul feroviar au menționat că sistemul de tarifare cuprinde o componentă principală aferentă trenurilor care circulă pe infrastructura feroviară denumită tarif de utilizare a infrastructurii (TUI), precum şi o componentă aferentă altor servicii pe care operatorii de transport feroviar (OTF). „Tariful de utilizare a infrastructurii feroviare (TUI) este reglementat de O.G. nr.12/1998, H.G. nr.581/1998 şi O.G. nr.89/2003 privind alocarea capacităţilor infrastructurii feroviare, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare, iar metodologia de calcul a TUI este stabilită în Contractul de activitate al CNCF «CFR»-S.A. Valoarea elementelor tarifare de bază este calculată având în vedere costul direct al companiei necesar pentru asigurarea funcţionării infrastructurii şi este prezentată în Documentul de referinţă al reţelei CFR (DRR), publicat pe site-ul web www.cfr.ro“, conform răspunsului oficialilor CFR SA.

Potrivit acestora, CFR SA calculează valoarea TUI pentru circulaţia unui tren pe baza metodologiei de calcul a TUI, aplicând valoarea elementelor tarifare de bază în funcţie de distanţa parcursă de tren, tonajul brut al trenului, tipul de trafic (marfă sau călători), clasele secţiilor de circulaţie aferente rutei parcurse şi dotarea cu sisteme de electrificare pentru asigurarea curentului de tracţiune. „Tarifarea celorlalte servicii asigurate de CFR SA pe infrastructura feroviară, necuprinse în TUI, este supusă prevederilor H.G. nr.581/1998, contractului de activitate al CNCF CFR SA precum şi reglementărilor specifice ale CNCF CFR SA“, au mai explicat oficialii CFR SA.

TAXE CERUTE DE CFR SA PENTRU ACTIVITĂȚILE CONEXE

Tarife de bază pentru întocmirea de trase

Tarif pentru emitere legitimații de călătorie – 0,78 lei/legitimație

Tarif pentru completare dosare comerciale – 11,98 lei/dosar

Tarif pentru depozitare pe terenurile CFR SA – 1,17 lei/oră și tonă

Tarif suplimentar pentru falsa declarare a masei la expedițiile în vagoane care depășește sarcina pe osie, sarcina pe metru liniar sau capacitatea de încărcare a vagonului – 89,61 lei/tonă

Tarife suplimentare pentru nerespectarea sau modificarea programării utilizării traselor-traficul de marfă -1,7 lei/km de trasă, traficul de călători – 0,39 lei/km de trasă

Tarif pentru participarea personalului de exploatare al agenților economici la școala personalului organizată de CFR SA – 23,17 lei/persoană și oră

Tarif pentru efectuarea de experimente privind sporirea tonajelor de remorcat sau modificarea modului de remorcare –

Tarif de staționare pe liniile CFR SA a materialului rulant care nu aparține CFR SA – 0,47 lei/vagon convențional oră; 0,04lei/vagon convețional oră

Tariful de manevră pentru liniile infrastructurii feroviare pentru stațiile sau complexele feroviare cu volum de mare activitate pe zone închise – 18,05 lei/vagon fizic

Tariful pentru opririle comerciale ale trenurilor de călători în stații și halte de mișcare – 0,99 lei/oprire

Tarif pentru circulația trenurilor pe secțiile neinteroperabile închiriate 2,99 lei tren-stație, pentru trenurile de călători, 4,79 lei tren-stație, pentru trenurile de marfă

 

Tarif pentru accesul convoaielor de menvră pe infrastructura feroviară 7,72 lei/convoi km

Tarif pentru manevra pe liniile infrasttructurii a vagoanelor care se introduc (se scot) din compunerea trenurilor – 7,72 lei/vagon convețional

Tarif pentru tratarea transporturilor excepționale

Tarif pentru însoțirea transporturilor excepționale

Tarif pentru materii explozibile – 5,81 lei/kg masă tarifată

Tarif  pentru transporturi excep­ționale –

Tarif pentru transporturi lungi cu încărcătură comună pe două sau mai multe vagoane –

Tarif de rezervare a tra­seelor