În anul 2013 se vor putea emite şi garanţii cu încadrarea în limita diferenţei rămase neutilizate din plafonul alocat pentru anul 2012, suma urmând să fie publicată pe site-ul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM) şi Ministerului Finanţelor Publice până la data de 15 ianuarie 2013.

‘Întrucât unii finanţatori care, în cursul derulării programului şi-au exprimat opţiunea privind împărţirea riscului de credit şi a pierderilor cu statul, prin Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de garant, şi-au epuizat plafonul reutilizat şi sunt pe cale să epuizeze cota din plafonul suplimentar de 200 milioane euro, stabilit în anul 2012, se propune asigurarea continuării programului Prima casă şi în anul 2013. Se propune reglementarea unui set de măsuri menite să asigure derularea programului fără sincope, creându-se premisele utilizării integrale a plafonului alocat pe anul 2012 şi stabilirea unui plafon suplimentar pentru anul viitor’, se menţionează în Nota de fundamentare a proiectului de act normativ.

Dintre cei 16 participanţi la etapa a 4-a a programului, un număr de nouă finanţatori (respectiv BCR, BRD, CEC, Banca Transilvania, OTP, Unicredit, Raiffeisen, Credit Agricole, Leumi Bank) au solicitat alocarea de sume din plafonul suplimentar de 200 milioane euro, care conform legislaţiei actuale puteau fi consumate numai până la 31 decembrie 2012.

Pentru anul 2013, se propune alocarea unui plafon suplimentar al garanţiilor care pot fi emise de 200 milioane euro, care să permită continuarea programului până la cel puţin mijlocul anului 2013, în condiţiile actuale.

Prin aprobarea reglementărilor, finanţatorii vor putea beneficia de alocarea plafonului imediat după ce au epuizat plafoanele anterioare, evitându-se astfel instalarea panicii provocate de oprirea creditării persoanelor fizice care au întreprins demersuri şi au efectuat cheltuieli pentru a intra în program, respectiv au semnat antecontracte de vânzare cu termene stricte de perfectare a contractelor de vânzare cumpărare.

Pentru o administrare eficientă a resurselor limitate puse la dispoziţie, alocările se vor efectua continuu în favoarea finanţatorilor. FNGCIMM este autorizat să evalueze cel puţin trimestrial modul de utilizare de către finanţatori a plafonului alocat şi să efectueze realocări între finanţatori în funcţie de gradul de utilizare a sumelor alocate şi de ponderea garanţiilor acordate de finanţator în totalul garanţiilor acordate.

Pentru asigurarea continuităţii în activitatea de acordare a garanţiilor individuale în limita plafoanelor de garantare care vor fi alocate din plafonul aferent anului 2013, se propune ca relaţiile dintre finanţatori şi FNGCIMM, în calitate de mandatar al statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice, să se deruleze în baza protocoalelor semnate în etapa anterioară a programului Prima casă, urmând ca acestea să fie modificate prin acte adiţionale.

SURSA: Agerpres