„Noua strategie de export se va axa pe domeniile cu tradiţii de export şi de înaltă performanţă precum îmbrăcăminte, încălţăminte, mobilier, vinificaţie, produse alimentare, arte şi meserii, construcţii de maşini, mijloace de transport, electronică, electrotehnică, tehnica militară, tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor”, se arată în document.
În acelaşi timp, luând în considerare noile tendinţe ale cererii mondiale de comerţ, Strategia are în vedere crearea şi promovarea ofertei de export în domenii care au mare potenţial cum ar fi agricultura bio, procesarea materiei prime agricole, industria emisiilor de carbon scăzute, servicii profesionale, nanotehnologie, design sau cele legate de valorificarea surselor regenerabile de energie.
Ţări vizate pentru fiecare produs de export
Pieţele vizate cu predilecţie de Strategie, pe lângă cele ale statelor din Uniunea Europeană, se numără cele din Rusia, China, India, Japonia, ţările arabe sau Statele Unite, în funcţie de produsele care se doreşte a fi exportate. Astfel, pentru construcţiile de maşini există peste 50 de pieţe disponibile, dar se va pune accent pe cele din China şi Rusia (în acest caz mai ales pentru construcţiile navale).
În sectorul IT pieţele ţintă sunt cele din Orientul Mijlociu, Africa de nord, Japonia, iar mobila românească urmează a fi promovată în special în Rusia, Statele Unite, Statele Arabe şi UE. Confecţiile vor ajunge mai ales în Japonia, SUA şi UE, iar încălţămintea în Rusia, statele baltice, Israel, Cipru, Grecia şi ţările scandinave. Turismul rural va fi promovat în Japonia, SUA, Turcia, Germania, Franţa, Italia şi Austria, iar agricultura ecologică şi vinurile în SUA, Europa, Japonia, Orientul Apropiat şi Rusia.