'La sfârşitul semestrului I 2016, activele imobilizate sunt în valoare de peste 9,78 milioane lei, în creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 350.849 lei. Ponderea cea mai mare o reprezintă activele corporale constituite în special din terenuri, clădiri şi echipamente. Societatea îşi desfăşoară activitatea în Malnaş Băi şi Catalina. Punctul de lucru Catalina – Tg. Secuiesc dispune de o capacitate de îmbuteliere de 9.000 butelii/oră pentru peturi de 0,5l, 2l şi 2,5l', se arată în document. 

Potrivit sursei citate, capitalurile proprii sunt în sumă de peste 4,46 milioane lei, faţă de 3,13 milioane lei în perioada ianuarie – iunie. 

Datoriile societăţii sunt la data prezentei raportări în sumă de peste 10,4 milioane lei, faţă de 9,58 milioane, cât au fost la data de 30 iunie 2015. Din acest total, ponderea cea mai mare o reprezintă datoriile cu scadenţa până într-un an şi se cuantifică la suma de 9,76 milioane lei, datoriile cu scadenţa mai mare de un an fiind de 697.740 lei. 

De asemenea, faţă de perioada precedentă, societatea a reuşit să reducă datoriile cu creditele bancare pe termen lung de la 1,34 milioane lei, la 1,09 milioane lei, precum şi datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului, de la 1,59 milioane lei la 1,14 milioane lei.AGERPRES