Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul IV 2008 a fost de 159430,4 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 2,9% faţă de trimestrul IV 2007, dupa ce in trimestrul III creşterea economică a României fusese de 9,1%.

Produsul Intern Brut estimat pentru anul 2008 a fost de 503958,7 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 7,1% faţă de anul 2007.

Evoluţia înregistrată în trimestrul IV de către principalele agregate componente ale Produsului Intern Brut a avut un impact negativ important asupra creşterii economice estimate pentru întreg anul 2008 reducând cu 1,9 puncte procentuale volumul Produsului Intern Brut calculat pentru primele 9 luni ale anului.

Creşteri mai importante ale volumului de activitate s-au înregistrat în agricultură, silvicultură şi piscicultură (+18,2) şi construcţii (+18,9), dar şi acestea s-au situat sub nivelul celor estimate pentru primele 9 luni ale anului.

Industria, precum şi activităţile financiare, imobiliare, de închirieri şi serviciile pentru întreprinderi şi-au redus volumul de activitate cu 7,7%, respectiv cu 1,5%. De asemenea, s-a redus volumul impozitelor pe produs colectate la bugetul de stat, impozitele nete pe produs înregistrând o scădere cu 1,3%.  

Din punctul de vedere al utilizării Produsului Intern Brut, în trimestrul IV 2008 cererea internă a scăzut cu 1,3 procente, comparativ cu acelaşi trimestru din anul 2007, în principal pe seama reducerii cu 2,8% a consumului final total. Cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei s-a diminuat cu  4,7 procente,  consecinţă a reducerii  volumului  desfacerilor de mărfuri  prin comerţul cu amănuntul (-1,8%) şi al serviciilor prestate populaţiei (-14,7%).

Formarea brută de capital fix şi-a redus semnificativ ritmul de creştere, comparativ cu cel înregistrat în primele nouă luni ale anului (+27,7%), marcând o creştere cu numai 2,8%.

Creşterea din 2008 de 7,1% a PIB-ului vine dupa o creştere de 6% in 2007 si de 7,9% in 2006.

Sursa: INS