Creşterea economică înregistrată de România în primul trimestru al acestui an a fost mai mare decât valorea anunţată la jumătatea lunii mai de Institutul Naţional de Statistică (INS). Dacă la acel moment, instituţia anunţa o creştere a produsului intern brut (PIB) de 0,6%, în primul trimestru din 2011 faţă de trimestrul anterior, astăzi a prezentat datele finale, conform cărora creşterea a fost de 0,7%.
Industria a fost ramura de activitate care a înregistrat cea mai mare creştere a volumului de activitate, cu 10,1%, urmată de comerţ, repararea automobilelor şi articolelor casnice; hoteluri şi restaurante; transporturi şi telecomunicaţii, cu 1,1%.

Reduceri mai importante ale volumului de activitate s-au înregistrat în alte activităţi de servicii (minus 6,1%), în activităţile financiare, imobiliare, de închirieri şi serviciile pentru întreprinderi (minus 3,2%) şi în construcţii (minus 2,4%). O reducere mai mică s-a înregistrat în agricultură, vânat şi silvicultură, pescuit şi piscicultură (minus 0,4%).

Ca o consecinţă a evoluţiei pozitive a valorii adăugate brute pe ansamblul economiei, s-a majorat volumul impozitelor pe produs colectate la bugetul de stat, impozitele nete pe produs înregistrând o creştere cu 1,3%.

Din punctul de vedere al utilizării Produsului Intern Brut, în trimestrul I 2011 cererea internă a scăzut cu 0,5 procente, comparativ cu acelaşi trimestru din anul 2010, ca urmare a reducerii atât a formării brute de capital fix (minus 2,2%) cât şi a consumul final total (minus 3%), acesta din urmă fiind influenţat, în mod special, de diminuarea semnificativă a volumului cheltuielii pentru consum final a administraţiilor publice (minus 10,5%).

Un efect pozitiv asupra PIB l-a avut îmbunătăţirea exportului net ca urmare a creşterii mai accentuate a volumului exporturilor de bunuri şi servicii (plus 23,6%) comparativ cu cea a volumului importurilor (plus 15,4%).