'Dezvoltarea comerţului online a căpătat o foarte mare amploare şi este necesar ca legislaţia actuală să fie corelată cu dinamizarea şi globalizarea acestuia. În continuarea demersului ministerului pe care îl coordonez, de emancipare a cadrului general de business, am constituit acest Grup pentru a actualiza şi armoniza la cerinţele pieţei toate reglementările care nu corespund evoluţiei comerţului. Aveţi în mine tot sprijinul, astfel încât să eliminăm anomaliile, birocraţia excesivă şi ambiguităţile legislative, care îngreunează activitatea comercianţilor, păstrând, în acelaşi timp, un grad ridicat de protecţie şi informare pentru consumatorul final', a subliniat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, Alexandru Petrescu, în cadrul întâlnirii. 

La dezbateri au participat reprezentanţi ai mediului de afaceri, consultanţi fiscali, specialişti din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF). Au fost prezentate mai multe prevederi ale unor acte normative naţionale care ţin de dubla definire a unor termeni, sau definire incompletă, reglementări contradictorii sau care nu mai corespund activităţii actuale de comerţ. 

'S-a constatat că, în acest moment, nu există norme clare adaptate realităţilor existente pe piaţa românească şi dispoziţiilor comunitare, ca de exemplu prevederi adaptate comerţului online, prevederi referitoare la vânzările de tip outlet, promoţionale/de soldare/ lichidare de produse, la stocarea permanentă a informaţiei, stocarea-hosting şi în cazul platformelor de tip marketplace etc', notează sursa citată. 

Ministerul de resort menţionează faptul că noul Grup de lucru se va reuni săptămânal, cu implicarea reprezentanţilor altor autorităţi (centrale şi locale), urmând ca fiecare problematică identificată să fie abordată distinct.

AGERPRES