Potrivit datelor oficiale, până la data de 3 mai, Agenţia a plătit 3,75 miliarde euro din fondurile alocate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 (PNDR), la această valoare adăugându-se suma de 571 de milioane euro acordată deja României de către Comisia Europeană ca prefinanţare.

Astfel, procentul de absorbţie a fondurilor nerambursabile acordate prin PNDR a depăşit 42%.

APDRP menţionează că, până în prezent, au fost depuse 99.251 cereri de finanţare, din care au fost selectate pentru a primi bani 65.466 de cereri. De asemenea, proiectele contractate, în număr de 58.439, însumează aproximativ cinci miliarde de euro din cele 7,36 miliarde de euro, care reprezintă suma totală alocată Măsurilor de investiţii pe care APDRP le implementează.

În funcţie de tipul investiţiei finanţate prin PNDR, cele mai multe cereri de finanţare (14.520) au fost depuse pe Măsura 112 “Instalarea tinerilor fermieri”, lansată în decembrie 2008. Astfel, până în acest moment, au fost semnate contracte de finanţare cu 7.482 de fermieri, iar valoarea tuturor proiectelor contractate este de aproximativ 152 de milioane de euro. Plăţile efectuate către tinerii fermieri au ajuns la valoarea de 96,39 de milioane euro.

În ceea ce priveşte Măsura 312 “Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi”, lansată în septembrie 2008, au fost depuse 6.633 cereri de finanţare, din acest total fiind contractate 2.161 de proiecte cu o valoare nerambursabilă de aproximativ 286 de milioane euro, reprezentând 74,47% din suma alocată (385 milioane de euro). Procesul de semnare al contractelor de finanţare aferente acestei Măsuri este în desfăşurare, fiind, totodată, efectuate şi plăţi în valoare de 178,72 milioane euro.
De asemenea, un număr de 6.123 de cereri au fost primite pentru Măsura 121 “Modernizarea exploataţiilor agricole”, iar 1.987 de proiecte cu o valoare nerambursabilă de aproximativ 760 milioane de euro, au fost contractate. Acesta reprezintă echivalentul a 83,26% din alocarea totală pentru această măsură de finanţare, respectiv de 913,39 milioane euro. Plăţile totale efectuate pentru această măsură au ajuns la valoarea de 359 milioane euro.

Măsura 322 “Renovarea şi dezvoltarea satelor” a fost preferată de peste 3.225 de solicitanţi, suma alocată prin PNDR până în anul 2013, de 1,72 de miliarde euro, fiind depăşită de aproape cinci ori. APDRP precizează că în cadrul acestei Măsuri, au fost contractate, până la ora actuală, 699 de proiecte cu o valoare nerambursabilă de peste 1,59 de miliarde euro. Plăţile efective înseamnă, până la acest moment, 742,69 milioane euro, în creştere cu aproape 104 milioane euro faţă de luna februarie a anului curent, când au fost plătiţi 639,3 milioane euro.

Datele APDRP arată că, în cazul Măsurii 123 “Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”, au fost depuse 1.986 de cereri, fiind semnate 1.052 de contracte de finanţare în valoare publică de peste 810 milioane euro. Sumele includ Schemele de Ajutor de Stat valabile doar pe parcursul anului 2008, dar şi noua Schemă N578 din anul 2010. Pentru proiectele de creştere a valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere au fost efectuate plăţi în valoare de peste 239 de milioane de euro. Până în prezent, valoarea proiectelor contractate prin Măsura 123 reprezintă 81,16% din totalul de aproximativ un miliard de euro, bani publici nerambursabili alocaţi până în anul 2013.

Pentru încurajarea activităţilor turistice (Măsura 313), din luna septembrie 2008, când a fost lansată prima sesiune pentru depunerea de proiecte şi până în prezent, au fost depuse 1.703 de cereri de finanţare şi au fost contractate 1.076 proiecte, în valoare de aproximativ 178 milioane de euro. Totodată, în contul proiectelor contractate prin această Măsură au fost plătiţi peste 27 milioane de euro.

Nu în ultimul rând, pentru Măsura 221 – “Prima împădurire a terenurilor agricole”, care are ca scop creşterea suprafeţei de pădure cu rol de protecţie împotriva inundaţiilor, a solurilor şi suprafeţelor de păduri cu rol de protecţie împotriva factorilor naturali, au fost depuse 46 cereri de finanţare, din care au fost contractate 17 proiecte a căror valoare nerambursabilă a ajuns la 2,41 milioane euro.