Dintre acestea, un număr de 727 de petiţii au reprezentat solicitări de informaţii privind apartenenţa la fondul de pensii private şi alte informaţii despre sistem, iar 42 de petiţii au necesitat instrumentare în vederea rezolvării aspectelor semnalate.

Raportat la aceeaşi perioadă a anului trecut, se constată o creştere cu 46,76% a numărului petiţiilor înregistrate în semestrul I 2015, aceasta fiind determinată de creşterea interesului faţă de sistemul de pensii private. Din analiza datelor înregistrate la ASF reiese că, în semestrul I 2015, în sistemul pensiilor private au fost înregistrate 753 petiţii (97,92%) petiţii privind Pilonul II, în creştere cu 48,81% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2014, în timp ce participanţii care au aderat la un fond de pensii facultative (Pilonul III) au trimis 16 petiţii, ceea ce reprezintă un procent de 2,08% din totalul petiţiilor înregistrate, în scădere cu 11,11% faţă de semestrul I 2014.

În primele şase luni ale anului, Direcţia Protecţia Consumatorilor din cadrul ASF a primit spre soluţionare 344 petiţii pentru piaţa instrumentelor şi investiţiilor financiare, în scădere cu 8,75% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2014.

Din analiza efectuată în funcţie de entităţile reclamate reiese că cele mai multe au fost înregistrate pentru emitenţi (250), în creştere cu 48,81% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Acestea s-au concretizat în solicitări de informaţii, sesizări şi reclamaţii.

Potrivit structurii petiţiilor pe speţe reclamate, 50,58% s-au referit la nerespectarea drepturilor acţionarilor.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a primit, în primul semestru al anului 2015, 9.206 de petiţii, dintre care 87,91% au fost înregistrate în sectorul Asigurărilor-Reasigurărilor (8.093), 8,55% în sectorul Pensiilor Private (769), iar 3,74% în sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare (344).

SURSA: Agerpres