Potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), fondurile europene disponibile pe această sesiune vor fi repartizate pe cele două componente ale sale, respectiv pe 125-a ‘Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii’, cu o sumă de 199,8 milioane euro, circa 60% din alocarea financiară, iar pe componenta 125-b ‘Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea silviculturii’, diferenţa de 40 de procente – 133,2 milioane euro.

Din fondurile alocate pentru componenta 125-a ‘Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii’ au fost distribuite 79,92 milioane de euro strict pentru proiectele de investiţii în sisteme de irigaţii (40%), restul sumei de 119,88 milioane euro fiind disponibilă pentru alte tipuri de investiţii, în infrastructura de acces, respectiv modernizarea drumurilor de acces, a drumurilor agricole de exploataţie etc.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin măsura 125 sunt pentru componenta 125-a sunt unităţile administrativ-teritoriale deţinătoare de terenuri agricole şi/sau de infrastructura de acces la exploataţiile agricole, prin reprezentanţii lor legali, Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) deţinătoare de terenuri agricole şi/ sau de infrastructura de acces la exploataţiile agricole, organizaţii/federaţii de utilitate publică ale proprietarilor/deţinătorilor de terenuri agricole.

De asemenea, pe componenta 125- b pot depune proiecte proprietari/deţinători (cu drept de administrare) privaţi de pădure, persoane fizice şi juridice, asociaţii de proprietari/deţinători privaţi de pădure, unităţi administrativ-teritoriale deţinătoare de pădure, Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) deţinătoare de pădure şi administratorul fondului forestier de stat – Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva prin unităţile şi filialele din structura sa.

Te-ar putea interesa și: