În prima zi, pe data de 15 ianuarie, erau înscrise 1.148 de IMM-uri. Termenul limită de înscriere online este data de 24 ianuarie, ora 20,00.

Întreprinderile Mici şi Mijlocii care doresc finanţare de la stat prin schema de minimis se pot înscrie online pe site-ul Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism începând din 15 ianuarie, ora 10,00 şi până pe data de 24 ianuarie, ora 20,00, conform anunţului postat pe site-ul AIPPIMM.

Bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis este de 500 milioane lei, din care 250 milioane lei aferente anului fiscal 2014 şi 250 milioane lei aferente anului fiscal 2015.

Deschiderea perioadei de completare a Formularului de înscriere online se realizează în baza HG 848/2013 de modificare şi completare a HG 274/2013. Emiterea acordurilor pentru finanţare se realizează de la data deschiderii sesiunii până la 30 iunie 2014, cu posibilitatea prelungirii, în limita bugetului alocat schemei. Plata ajutorului de minimis aprobat conform acordurilor pentru finanţare emise în perioada de valabilitate a schemei se efectuează până la 31 decembrie 2015, în limita bugetului anual alocat schemei.

Ajutorul de minimis se acordă IMM-urilor de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Economiei prin Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, sub formă de sume nerambursabile, în procent de 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate spre finanţare, în limita echivalentului în lei a valorii maxime de 100.000 euro, la cursul oficial al BNR din data publicării HG 848/2013 în Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr 689/11.11.2013, pe o perioadă de doi ani fiscali consecutivi.

Data şi ora completării formularului nu va influenţa ordinea punctajului obţinut de firme în urma înscrierii. Odată transmis, formularul nu va putea fi modificat, conform site-ului AIPPIMM. Un aplicant poate transmite formularul doar o singură dată în baza de date a aplicaţiei. AGERPRES