Totodată, au fost finalizate 237 proiecte de investiţii finanţate din POR. “În ceea ce priveşte viitoarea perioadă de programare, susţinem o politică de coeziune puternică, cu un buget corespunzător şi cu o arhitectură similară celei actuale. Considerăm că ţările şi regiunile cel mai puţin dezvoltate trebuie să fie principalele beneficiare ale acestei politici”, a afirmat Răzvan Murgeanu.
Murgeanu a declarat la o prezentare în fața Comisiei pentru Dezvoltare Regională (REGI) din Parlamentul European privind implementarea politicii de coeziune în România că încă din anul 2010 a fost suspendată depunerea cererilor de finanţare pentru majoritatea domeniilor de intervenţie, în diferite regiuni de dezvoltare, ca urmare a atingerii pragului de 150% din suma alocată acelui domeniu pentru regiunea respectivă.