Fondurile sunt acoperite în proporţie de 100% din bani publici (nu există obligativitatea cofinanţării) şi vor fi disponibile în câte patru sesiuni pentru depunerea proiectelor aferente Măsurii 221 – „Prima împădurire a terenurilor agricole”. Pentru fiecare sesiune sunt disponibile câte 44 milioane euro.

Aceste fonduri vor fi acordate sub formă de plăţi directe acordate pe an şi pe hectar, calculate în funcţie de forma de relief (câmpie, deal, munte). De exemplu, pentru împădurirea unui hectar de teren agricol, la câmpie, beneficiarul va primi 1.330 euro.

Proiectele finanţate prin Măsura 221 pot include lucrări care să prevină pagubele produse de factorii naturali dăunători, să reducă eroziunea solurilor, să poată îmbunătăţi capacitatea de retenţie a apei şi să poată creşte calitatea aerului. De asemenea, pot asigura producerea de biomasă, inclusiv masă lemnoasă de calitate, prin menţinerea sau, după caz, creşterea biodiversităţii. Pe scurt, prin Măsura 221 se îmbunătăţesc condiţiile de mediu în spaţiul rural prin folosirea şi gospodărirea durabilă a terenurilor agricole.

Cu ajutorul acestei Măsuri pot fi împădurite toate terenurile agricole la nivelul întregii ţări. Excepţie fac pajiştile permanente neafectate de procese de degradare a solului. Totodată, se poate asigura şi împădurirea terenurilor agricole din jurul oraşelor numai cu condiţia respectării cerinţelor specifice ale acestei Măsuri de finanţare. Pot fi împădurite inclusiv terenurile care conţin soluri nisipoase şi/ sau mobile, terenurile din luncile râurilor, lunca Dunării, dar şi terenurile afectate de eroziune sau deşertificare.

Plantaţia, ralizată pe cel puţin 0,5 ha

Beneficiarii fondurilor europene nerambursabile acordate prin această măsură de investiţii pot fi: persoanele fizice, inclusiv persoanele fizice autorizate, persoanele juridice, grupurile sau asociațiile de persoane fizice sau juridice, precum şi autorităţile publice locale deținătoare de teren agricol.

Pentru ca un potenţial beneficiar să îşi poată realiza o astfel de plantaţie forestieră, trebuie să deţină parcele agricole cu o suprafaţă mai mare de 0,5 hectare (5.000 mp). Apoi, fermierul va întocmi, împreună cu persoanele autorizate în acest sens, un proiect de împădurire.

Terenurile agricole deţinute, care vor fi împădurite, trebuie să fi fost declarate la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în urmă cu cel puţin 2 ani, iar pentru terenul respectiv să fi fost respectate, în toată această perioadă, Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu (GAEC).
Cererile de finanţare pentru proiectele de investiţii se vor putea depune la sediile Oficiilor Judeţene ale APDRP. Prima sesiune de primire a proiectelor va fi deschisă în perioada 1 – 30 martie, a doua va începe în 2 mai şi se va termina pe 31 mai, a treia sesiune are loc în perioada 16 august – 14 septembrie, iar ultima se va desfăşura în perioada 15 noiembrie – 14 decembrie.
Obiectivul specific al finanţării nerambursabile este creşterea suprafeţei de pădure. Prin această Măsură nu se oferă sprijin financiar pentru înfiinţarea plantaţiilor forestiere de pomi de Crăciun şi pentru producerea de energie regenerabilă.