"Programul Prima Casă s-a derulat fără întreruperi, astfel că de la începutul anului 2016 au fost acordate un număr de peste 1.500 garanţii, cu o valoare totală a garanţiilor acordate de peste 133 milioane lei. Media zilnică a solicitărilor de garantare în luna ianuarie 2016 se situează la aproximativ 150, iar în ultima perioadă s-au înregistrat peste 240 solicitări de garantare pe zi", arată Fondul, într-un comunicat.

FNGCIMM a reacţionat astfel la informaţii transmise de Sindicatul Garantare, care în numele a 100 de angajaţi ai Fondului, din totalul de 160, a transmis o scrisoare deschisă preşedintelui FNGCIMM, Silvia Ciornei, solicitându-i demisia. În scrisoare, sindicatul arată că prelungirea mandatului lui Ciornei, care expiră la finele lunii februarie, ar echivala probabil cu "falimentul FNGCIMM".

Fondul mai arată că în 2016 programul Prima Casă are un plafon total de garantare de 1,69 miliarde lei şi că toate băncile participante dispun de plafoane aprobate potrivit legii pentru acordarea de credite garantate.

SURSA: Mediafax