Astfel, aproximativ 84% (304 contracte) din totalul de 361 de contracte reziliate din martie 2008, când a debutat PNDR în România şi până în prezent, au fost anulate la cererea beneficiarilor prin acordul părţilor, lipsa co-finanţării fiind principala cauză invocată de beneficiari. Valoarea totală a acestor proiecte a depăşit 99,2 milioane euro. De asemenea, 42 de contracte, în valoare de 23,3 milioane euro, au fost desfăcute pentru nerespectarea clauzelor contractuale, iar diferenţa, respectiv 15 contracte în valoare de 7,5 milioane euro, reprezintă contractele reziliate din alte motive.
Cele mai multe contracte au fost reziliate până finele lunii mai pe măsura 121 “Modernizarea exploataţiilor agricole” – în jur de 116 contracte – în valoare de 34,3 milioane euro, lipsa co-finanţărilor generând rezilierea a nu mai puţin de 104 contracte.
De asemenea, pe măsura 313 “Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere” – componenta a – au fost reziliate 45 de contracte, în valoare de 8,3 milioane euro, pe măsura 123 “Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea produselor agricole şi forestiere în vederea obţinerii de produse neagricole” schema de ajutor XS 13 au fost anulate 42 de contracte în valoare de 14,9 milioane euro, iar pe măsura 123 au fost anulate 41 de contracte, în valoare de 37,4 milioane euro.
Au fost absorbite 2,1 miliarde euro
Până acum, România a absorbit 2,1 miliarde euro din fondurile europene pentru dezvoltare rurală, ceea ce reprezintă peste 24% din suma de 9,67 miliarde euro alocată ţării până în 2013.
Potrivit datelor APDRP, au fost selectate spre contractare, în vederea dezvoltării mediului rural, cereri de finanţare în valoare de 4,4 miliarde de euro, respectiv 63% din banii alocaţi. Dintr-un total de 66.000 de proiecte depuse pe PNDR din martie 2008 şi până în prezent fost au fost selectate pentru a fi contractate 47.681 cereri de finanţare şi încheiate în jur de 30.000 de contracte.
PNDR 2007 – 2013 este instrumentul prin care se acordă fonduri europene nerambursabile pentru investiţiile private şi publice care vor asigura dezvoltarea satelor din România. Alocarea totală pentru PNDR este de 9,67 miliarde euro.