Transelectrica vrea să încheie un contract pentru evaluarea impactului instalaţiilor din staţiile electrice asupra stării de sănătate a personalului în perioada 2015-2017, valoarea estimată, fără TVA, fiind de 195.000 lei, potrivit unui anunţ de participare postat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP). "Obiectul contractului îl constituie elaborarea unui studiu ce vizează efectele fenomenelor electrice, magnetice şi electromagnetice manifestate în staţiile electrice de înaltă tensiune asupra personalului aflat în relaţie directă cu instalaţiile, urmare a creşterii interesului faţă de starea de sănătate a personalului, fapt care impune cunoaşterea fenomenelor şi adoptarea măsurilor pentru diminuarea efectelor negative determinate de impactul asupra organismului", se arată în descrierea contractului. Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 22 septembrie 2015.

Sursa: AGERPRES